OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Przetarg na projekt budowlany modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Grotnikach
OGŁOSZENIE
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
W TRYBIE „PRZETARG NIEOGRANICZONY”
o wartości do 60.000 EURO


 1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Włoszakowice
ul. K. Kurpińskiego 29
64 - 140 Włoszakowice
Regon: 000546236
NIP: 697-10-11-392
województwo wielkopolskie, powiat leszczyński

 1. Przedmiot zamówienia:

Projekt budowlany modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Grotnikach.
Szczegółowa specyfikacja techniczna do uzyskania w siedzibie Zamawiającego - biuro Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. we Włoszakowicach ul. K. Kurpińskiego 29

 1. Pożądany termin realizacji zadania - do 15 maja 2006r.


 1. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie w %.

  • cena - 95%,

  • termin wykonania - 5%.

 • Wymagania:

  1. W postępowaniu mogą wziąć udział (złożyć ofertę) oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177) spełniający warunki zawarte w art. 22 w/w ustawy oraz warunki dodatkowe, tj :

    • określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia a także,

    • prowadzą działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym profilowi zamówienia oraz,

    • dysponują sprzętem i kadrą pracowniczą gwarantującą należyte wykonanie zamówienia.


   1. Warunki zamówienia.

   Termin związania ofertą 30 dni.

   1. Miejsce i termin składania ofert.

   Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, nr pokoju 104 - sekretariat Wójta Gminy. Termin składania ofert upływa dnia 30 listopada 2005 o godzinie 13.00.

   1. Miejsce i termin otwarcia ofert.

   Otwarcie ofert nastąpi dnia 30 listopada o godzinie 13.20 w siedzibie Zamawiającego (sala masońska - przyziemie pałacu).

   1. Kontakt z osobą w sprawie.

   Prezes Zarządu Gminny Zakład Komunalny - Edwin Woźniak, tel. /065/5252981, kom. 607328482.

   Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
   Informację wprowadził: 4
   Opublikowany dnia: 2006-05-15
   Wprowadzony do BIP dnia: 2005-11-17
   Zmian: 0
   Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
   Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


    

   Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06