OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 2 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2011 r.

Numer protokołu: 2Oś
Rok: 2011

P R O T O K Ó Ł
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia odbytego w dniu 12 kwietnia 2011r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia: Krystyna John, Zofia Strzymińska, Aniela Poloszyk, Leszek Jagodzik, Paweł Marcinek
przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
wójt Stanisław Waligóra

Porządek posiedzenia:
1. Zamiana lokali mieszkalnych.
2. Analiza wniosków przedwyborczych.
3. Zapoznanie się z jednym z systemów wychowania przedszkolnego.
4. Zapoznanie się z umową o kredyt.
5. Sprawy różne.

Ad. 1. Komisja pozytywnie zaopiniowała zamianę lokalu mieszkalnego w Zbarzewie zajmowanego przez Irenę Taczak na lokal mieszkalny w Krzycku Wielkim.

Ad. 2. Wnioski przedwyborcze – analiza. Porządkowe sprawy będą realizowane na bieżąco. Realizacja zgłaszanych uzasadnionych zadań inwestycyjnych zależy od wolnych środków w budżecie.

Ad. 3. Komisja zapoznała się z jednym z systemów wychowania przedszkolnego – Marii Montessori.
Zainteresowano się sprawą uczęszczania dzieci z Gminy Włoszakowice do przedszkola w Starkowie.

Ad. 4. Komisja zapoznała się z umową o kredyt z Bankiem Spółdzielczym we Włoszakowicach.

Ad. 5.
Komisja przyjęła informację o rozpoczęciu ocieplania sali gimnastycznej w Krzycku Wielkim, dostawie konstrukcji dachu na salę sportową we Włoszakowicach oraz o przebiegu remontów na salach wiejskich;
zapoznała się z prowadzoną korespondencją z prasą (boisko - Orlik, wybory do izby rolniczej itp.);
przyjęła do wiadomości zamiar kupna stawu w Bukówcu Górnym;
przyjęła propozycję zmiany budżetu gminy;
Komisja przyjęła informację dotyczącą aktualnego stanu prac dot. farm wiatrowych. Na ukończeniu jest monitoring ptaków wymagany do prac planistycznych.


Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

Krystyna John
Paweł Marcinek
Zofia Strzymińska
Leszek Jagodzik
Aniela Poloszyk


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2011-09-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-09-12
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06