OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 3 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa z dnia 12 maja 2011 r.

Numer protokołu: 3K
Rok: 2011


P r o t o k ó ł


z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa odbytego dnia 12 maja 2011 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:
Ryszard Lipowy,
Stefan Lis,
Ryszard Nowak,
Mirosława Urbaniak,
Zenon Poloch,
Krzysztof Poprawski,
przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
wójt Stanisław Waligóra
pracownicy Urzędu Gminy: Mateusz Mroziński


Porządek posiedzenia:
1. Analiza projektów uchwał na sesję dotczących spraw majątkowych.
2. Analiza pozostałych projektów uchwał na sesję.
3. Wnioski Izby Życia Nadzieja.
4. Plany inwestycyjne w szkole w Jezierzycach Kościelnych.
5. Historia Spółki Melioracji Nizin Obrzańskich.
6. Sprawy różne.


Ad. 1. Analiza projektów uchwał na sesję dotyczących spraw majątkowych.
Komisje zapoznały się z projektami uchwał w sprawach dzierżawy nieruchomości:
- Boszkowo-Letnisko ul. Turystyczna - 2,52 ha (Paweł John)
- Boszkowo-Letnisko ul. Dworcowa – 0,0050 ha ( Przemysław Bąk)
- Boszkowie-Letnisko Promenada – 0,03 ha (Alina Mądrzak)
- Boszkowo-Letnisko ul. Turystyczna - 0,0529 ha (Henryk Jagodzik)
Ponadto Komisje zapoznały się z projektem uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych we Włoszakowicach ul. K.Kurpińskiego – działki budowlane o powierzchniach od 0,06 ha do 0,16 ha.
Komisja zaakceptowała projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach (Stanisława Zenon Beba – droga 0,08 ha) oraz projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Sądzi w trybie przetargowym (0,37 ha i 0,55 ha).
Komisje pozytywnie zaopiniowały kupno gruntu z przeznaczeniem na ścieżkę rowerową pomiędzy Włoszakowicami w boiskiem gminnym w Bukówcu Górnym.Projekt uchwały zostanie przygotowany na sesję.

Ad. 2. Analiza pozostałych projektów uchwał na sesję.
Komisja zapoznała się z pozostałymi projektami uchwał.
1). Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany wysokości diety dla sołtysa wsi Boszkowo z 150 zł na 200 zł/miesięcznie. Dieta we wszystkich sołectwach wynosi 200 zł i zmiana taka nastąpiła w ubiegłej kadencji za wyjątkiem Boszkowa.
2). Komisja zapoznała się z uchwałami dotyczącymi opłat za przedszkola ponad minum programowe. Przedszkola 5 godzinne są zwolnione z opłat.
3). Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
4). Przeanalizowano zasady powołania zespołów interdyscyplinarnych, w związku z wezwaniem Wojewody.


Ad. 3. Wnioski Izby Życia Nadzieja.
Wnioski Izby Życia Nadzieja o dofinansowanie do utrzymania pomieszczeń dzierżawionych od Gminy.Gmina wykaże wielkość bieżącego dofinansowania w postaci opłacania rachunków za wodę, prąd czy ogrzewanie. Wnioskowano również o remont dzierżawionych pomieszczeń.Wniosek załatwiono negatywnie w związku z realizacją przez Gminę innych zadań inwestycyjnych.


Ad. 4. Plany inwestycyjne w szkole w Jezierzycach Kościelnych.
Komisja zapoznała się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Jezierzycach Kościelnych w sprawach inwestycyjnych (załącznik).

Ad. 5. Historia Spółki Melioracji Nizin Obrzańskich.
Wójt przedstawił informację – historię spółek wodnych Nizin Obrzańskich (załącznik).

Ad. 6. Sprawy różne.
Komisje zapoznały się z wystąpieniem w sprawie częstych wyłączeń prądu w części gminy (tj. Boguszyn, Bukówiec Górny, Dłużyna, Charbielin, Grotniki, Ujazdowo i części Włoszakowic).

Wstępnie zapoznano się z projektem wykorzystania oczyszczonych ścieków dla celów podniesienia poziomu wody pod lasami.


Komisja Gospodarki Komunalna Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Ryszard Lipowy
Stefan Lis
Mirosława Urbaniak
Zenon Poloch
Ryszard Nowak
Krzysztof Poprawski


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2011-09-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-09-12
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06