OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 3 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia z dnia 21 lipca 2011 r.

Numer protokołu: 3Oś
Rok: 2011


P R O T O K Ó Ł

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia odbytego w dniu 21 lipca 2011 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia: Krystyna John, Zofia Strzymińska, Aniela Poloszyk, Leszek Jagodzik, Paweł Marcinek
przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
wójt Stanisław Waligóra

Porządek posiedzenia:
1. Informacja z rozprawy w sądzie dotyczącej PPK.
2. Umowa o dowozach dzieci do szkół.
3. Ocena imprez organizowanych na terenie Gminy.
4. Organizacja dożynek.
5. Warsztaty wokalne dla studentów.
6. Wniosek o wyposażenie kuchni w Jezierzycach Kościelnych.
7. Funkcjonowanie izby regionalnej i muzeum K.Kurpińskiego.
8. Postęp prac przy budowie sali i termomodernizacja.
9. Zaplanowanie w przyszłorocznym budżecie gminy środków na piknik ekologiczny.
10. Utrzymanie zieleni publicznej w tym park: rzeźby i szachownica.
11. Wnioski z zebrań wiejskich: Boszkowo i Dominice.
Ad. 1. Informację z rozprawy w sądzie dotyczącej Przemęckiego Parku Krajobrazowego przedstawił radca prawny Hubert Patelka. Rozprawa została odroczona z powodu zagubienia oryginału rozporządzenia w sprawie powołania Przemęckiego Parku Krajobrazowego z 1991 r. Komisja wnioskuje o wystąpienie do Wojewody Wielkpolskiego o wyjaśnienie tej sprawy.

Ad. 2. Komisja przyjęła informację dotyczącą dowozu uczniów do szkół. Mając na uwadze dobro dziecka Komisja wnioskuje, aby dowozy do szkół dostosować w sposób umożliwiający rozpoczynanie nauki od godz. 8.00

Ad. 3. Komisja pozytywnie oceniła imprezy tj. koncert w Toscani we Włoszakowicach, zawody westernowe oraz rekonstrukcja bitwy polsko-bolszewickiej w Bukówcu Górnym.

Ad. 4. 5. Informację na temat warsztatów wokalnych i organizacji dożynek przedstawiła dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Monika Lucerek. Komisja wstępnie zapoznała się z propozycją organizacji jednej uroczystości dożynkowej w gminie oraz np. zabaw dożynkowych we wszystkich miejscowościach gminy. Kumulacja środków pozwoli na zaplanowanie większej imprezy z oprawą artystyczną.

Ad. 6. Złożono wniosek o dofinansowanie z funduszy pomocowych wyposażenia kuchni w Jezierzycach Kościelnych w zakresie małych projektów. Całość prac w kuchni to koszt 27. 000 zł.

Ad. 7. 8. Komisja zapoznała się z funkcjonowaniem izby regionalnej i muzeum K.Kurpińskiego
oraz na miejscu stwierdzono jaki jest postęp prac przy budowie sali sportowej i termomodernizacji szoły we Włoszakowicach.


Ad. 9. Komisja zaakeptowała zaplanowanie środków na piknik ekologiczny w Boszkowie-Letnisku na 2012 r. Ponadto komisja zapoznała się z przebiegiem tegorocznego pikniku i zobowiązała Wójta do wystąpienia do Naczelnika Urzędu Skarbowego w sprawie przeprowadzonej kontroli.

Ad. 10. Wójt przedstawił stan utrzymania zieleni w parku w tym nowych nasadzeń oraz ustawienia rzeźb. W parku wykonana została szachownica.

Ad. 11. Wnioski z zebrań wiejskich w Boszkowie i Dominicach. Komisja dokonała analizy wniosków.

Komisja wnioskuje o informację na temat czasu pełnienia funkcji przez obecnych dyrektorów szkół w gminie Włoszakowice. Dlaczego kadencje są przedłużane, a nie organizuje się konkursów.


Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia


Krystyna John
Paweł Marcinek
Zofia Strzymińska
Leszek Jagodzik
Aniela Poloszyk


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2011-09-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-09-12
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06