OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 5 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa z dnia 8 sierpnia 2011 r.

Numer protokołu: 5K
Rok: 2011

P r o t o k ó ł
-------------------------------

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa odbytego dnia 8 sierpnia 2011 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:
Ryszard Lipowy,
Stefan Lis,
Ryszard Nowak,
Mirosława Urbaniak,
Zenon Poloch,
Krzysztof Poprawski,
wójt Stanisław Waligóra

Porządek posiedzenia:

1. Wnioski o zmianę przeznaczenia działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
2. Pismo w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej.
3. Lokalna Strategia Rozwoju WLGD Kraina Lasów i Jezior – lista operacji przyjętych do finansowania.
4. Propozycja organizacji „domu pobytu” w Dominicach.
5. Dodatkowe środki dla szkół – nauka gotowania.
6. Zaproszenie delegacji z Kropelin.
7. Informacja o nawalnych deszczach.
8. Budowa sali sportowej przy ZSO Włoszakowice – dofinansowanie.
9. Inne sprawy bieżące.
10. Materiał na sesję.

Ad. 1. Radni zapoznali się z wnioskami o przystąpienie do zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla następujących nieruchomości:
- Boszkowo-Letnisko ul. Źródlana (obręb Grotniki) – wniosek Janusza Ewy Górskich
- Dominice – wniosek Tomasza Wulke
- Dominice – wniosek Elżbiety Piotra Mikołajczak
Komisja zapoznała się z wcześniejszymi decyzjami dotyczącymi niewyłączenia z produkcji rolnej i leśnej. W związku z tym nie ma podstaw do przystąpienia do wnioskowanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Ad. 2. Komisja zapoznała się z listem w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Komisja postanowiła o podjęciu stosownej uchwały w tej sprawie.
Ad. 3. Wójt przedstawił listę operacji wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju WLGD Kraina Lasów i Jezior
Ad. 4. Wójt przedstawił wstępną propozycję organizacji domu pobytu w Dominicach dla osób w starszym wieku. Do wykorzystania pozostały teren po szkolnym schronisku młodzieżowym. Komisja propozycję przyjęła.
Ad. 5. Komisja zaakceptowała do zaplanowania w przyszłorocznym budżecie gminy środków dla szkół na naukę gotowania. Propozycja, aby sukcesywnie przygotowywać pracownie-kuchnie w Zespołach Szkół. Komisja proponuje, aby Komisja Oświaty sprawdziła jak funkcjonuje już istniejąca pracownia kuchenna w Krzycku Wielkim.

Ad. 6. Wójt poinformował, że wysłał zaproszenie dla delegacji Miasta Kropelin na Jarmark Rolniczy do Bukówca Górnego.
Ad. 7. Informację o nawalnych deszczach przekazano do Wojewody Wielkopolskiego – pismo w załączeniu. Wójt przedstawił również propozycję treści pisma do Wojewody w sprawie zalania drogi w Boszkowie-Letnisku (ul. Dworcowa), drogi z Boszkowa do Charbielina i z Dominic do Górska. Komisja treść pism zaakceptowała.
Ad. 8. Budowa sali sportowej przy ZSO Włoszakowice – propozycja dokończenia inwestycji do końca 2011 r. Komisja zaakceptowała przygotowanie wniosku o środki finansowe i przygotowanie zmian budżetowych na najbliższą sesję.
Ad. 9. Inne sprawy bieżące: - komisja zapoznała się z informacją o zakończonej kontroli WIOŚ na oczyszczalni ścieków oraz o kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej prowadzonej w Urzędzie Gminy.
W związku z przygotowywaniem dokumentów do budowy stacji redukcyjno pomiarowej w Krzycku Wielkim postanowiono o niewykonywaniu operatu oddziałowywania inwestycji na środowisko.
Komisja zaakceptowała przystąpienie do remontu dachu na budynku, w którym znajduje się Środowiskowy Dom Samopomocy we Włoszakowicach w ramach posiadanego pozwolenia na budowę i zabezpieczenie środków na częściową wymianę dachu.
Wójt ponadto poinformował o prowadzonych inwestycjach na terenie gminy.

Ad. 10. Materiał na sesję.
komisja zaakceptowała nadanie nazw ulicom we Włoszakowicach (Jaśminowa) i w Boszkowie-Letnisku (Wakacyjna; Brzegowa)
projekt statutów sołectw
sprzedaż gruntu pod główny punkt zasilania GPZ w Krzycku Wielkim
Projekty uchwał zostaną przedłożone na sesji.Komisja Gospodarki Komunalna Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Ryszard Lipowy

Stefan Lis

Mirosława Urbaniak

Zenon Poloch

Ryszard Nowak

Krzysztof Poprawski

Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2011-09-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-09-12
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06