OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół z dnia 26 sierpnia 2005 r.
P R O T O K Ó Ł

z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Zdrowia odbytego w dniu 26 sierpnia 2005 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Komisja Kultury, Sportu i Zdrowia
Paweł Marcinek
Zygmunt Nędza
Piotr Mądrzak
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
Prezes TG "Sokół" Włoszakowice Leszek Jagodzik
Wójt Stanisław Waligóra
Skarbnik Gminy Maria Rolka
Pracownik UG Robert Kasperczak

Porządek posiedzenia:

  1. Sport, drużyny piłkarskie w Gminie. Plan modernizacji boisk wiejskich.

  2. Koszty zorganizowanych turniejów piłkarskich - 17 i 24 lipca 2005 r.

  3. Zgoda Gminy na korzystanie z boiska w Grotnikach przez Gminny Klub Sportowy.

  4. Wniosek Dyrektora Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych-Oddział Leszno o dofinansowanie koserwacji kanałów w wysokości 20.000 zł.

  5. Zabezpieczenie zabytków.

  6. Analiza uchwał na sesje - sprzedaż działek na ośrodku żeglarskim, zmiany w budżecie gminy.

  7. Sprawy bieżące.


Wnioski:
1. Komisja przyjęła informację na temat sportu i drużyn piłkarskich w Gminie oraz planu modernizacji boisk wiejskich.
2. Do kosztów turniejów piłkarskich Komisja nie wniosła uwag. Informacja stanowi załącznik.
3. Komisja zaakceptowała wyrażenie zgody na korzystanie z boiska w Grotnikach przez Gminny Klub Sportowy. W dyskusji sugerowano zmianę nazwy klubu.
4. Komisja nie wyraziła zgody na dofinansowanie koserwacji kanałów realizowanych przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych-Oddział Leszno
5. Komisja zapoznała się z propozycją zabezpieczenia zabytków przed włamaniami.
6. Materiał na sesję został przyjęty.
7. Komisja wyraziła zgodę na dofinansowanie publikacji wydawanej przez Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” w wysokości 500 zł w zamian za przekazanie 2-3 pozycji do bibliotek w Gminie.
8. Komisja zapoznała się pismem Ministerstwa Gospodarki i Pracy w sprawie podziału funduszy unijnych.

Przewodniczący Komisji

(-) Paweł Marcinek

(-) Zygmunt Nędza

(-) Piotr Mądrzak


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2005-08-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2005-10-12
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06