OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa gazociągu oraz kabla światłowodowego na trasie Kościan/Pollkowice w granicach gmin: Włoszakowice i Święciechowa
O b w i e s z c z e n i e

Wójta Gminy Włoszakowice

Stosownie do art. 19 ust. 2 pkt 4a, 32 ust. 2 i art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o wydaniu w dniu 20.12.2005r. na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia oraz kabla światłowodowego wraz z infrastrukturą na trasie KGZ Kościan - KGHM Polkowice/Żukowice w granicach gmin Włoszakowice i Święciechowa

Jednocześnie informuję, że z dokumentami w sprawie przedmiotowego postępowania, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Włoszakowice pokój nr 116, telefon (0 - 65) 52 52 994, w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.30 - 15.30

Stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania na w/w decyzję do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie.
Obwieszczenie umieszcza się na 14 dni na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Włoszakowice oraz publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wójt Gminy Włoszakowice
mgr Stanisław Waligóra 
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2005-12-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2005-12-27
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06