OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Przetarg na wykonanie robót drogowych we Włoszakowicach na ul. Kopernika, odcinek drogi Dłużyna -Charbielin i odcinek drogi Dłużyna - Bucz
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
W TRYBIE PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości do 60.000 EURO

 1. Nazwa i adres zamawiającego :

Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach
64 - 140 Włoszakowice
ul. K. Kurpińskiego 29
Regon : 4115028877
NIP : 697-20-97-378
64-140 Włoszakowice, województwo wielkopolskie, powiat leszczyński

 1. Przedmiot zamówienia :

Wykonanie robót drogowych na ulicy Kopernika we Włoszakowicach, odcinka drogi gminnej Dłużyna - Charbielin i odcinka drogi gminnej Dłużyna - Bucz.
Szczegółowa specyfikacja techniczna do uzyskania w biurze ZDG.

 1. Termin realizacji zadania - do 19 maja 2006 r.


 1. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie w %.

- cena - 80 %
- termin płatności 10 %
- gwarancja - 10 %

 1. Wymagania :


W postępowaniu mogą wziąć udział (złożyć ofertę) oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 ze zmianami) spełniający warunki zawarte w art. 22 w/w ustawy oraz warunki dodatkowe:

  • spełniają wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

  • prowadzą działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym profilowi zamówienia,

  • dysponują sprzętem i kadrą pracowniczą gwarantującą należyte wykonanie zamówienia,


 1. Warunki zamówienia.


Termin związania ofertą 30 dni.

 1. Miejsce i termin składania ofert.


Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, biuro ZDG. Termin składania ofert upływa dnia 10 lutego 2006 r o godzinie 13,00.

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert.


Otwarcie ofert nastąpi dnia 10 lutego 2006 r o godzinie 13,15 w siedzibie zamawiającego (sala masońska - przyziemie pałacu)

 1. Kontakt z osobą w/w sprawie.


Kierownik ZDG - Jerzy Michalski, tel. /065/ 5252 961, kom. 601975065


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2006-05-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2006-01-18
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06