OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Zwolnienie ucznia z nauczania przedmiotu


Untitled - Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach

ZWOLNIENIE UCZNIA Z ZAJĘĆ.

I. Podstawa prawna.

Rozporządzenie MENi S z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz. 2046) - § 8 ust. 1 i 2

Dyrektor na podstawie odpowiedniej dokumentacji, np. opinia lekarza, wydaje decyzję zwalniającą ucznia z zajęć danego przedmiotu na czas określony w opinii. W dokumentacji ucznia w miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny z danego przedmiotu wpisuje się wyraz „zwolniona, zwolniony”.
Uczeń może być zwolniony z następujących przedmiotów: wychowanie fizyczne, informatyka lub technologia informacyjna.

II. Wymagane dokumenty.

- zwolnienie lekarskie

III. Termin załatwienia sprawy.

odręcznie

IV. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy.

dyrektor, sekretarz szkoły

Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2004-09-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2006-01-25
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06