OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 4 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia z dnia 20 września 2011 r.

Numer protokołu: 4
Rok: 2011


P R O T O K Ó Ł

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia oraz Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 20 września 2011 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia: Krystyna John, Zofia Strzymińska, Aniela Poloszyk, Leszek Jagodzik, Paweł Marcinek
członkowie Komisji Rewizyjnej: Aleksy Zaremba, Hanna Michalska, Bronisław Elimer
przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
wójt Stanisław Waligóra
Sekretarz Gminy Monika Klemenska
Inspektor UG Marek Wodawski
prezes GZK Rafał Jagodzik

Porządek posiedzenia:
1. Zasadność rozbudowy szkoły w Jezierzycach Kościelnych.
2. Opłacalność prowadzenia klas.
3. Koszty przewozu.
4. Informacja o sposobie przedłużania dyrektorom ich stanowiska po upływie okresu powołania.
5. Informacja o nowej organizacji dowozu dzieci do szkół.
6. Wniosek uczniów liceum.
7. Stan budowy sali sportowej i termomodernizacji budynku szkolnego we Włoszakowicach.
8. Sprawy bieżące.

Ad. 1. Komisje zapoznały się z wstępną koncepcją dyrektora Zespołu Szkół w Jezierzycach Kościelnych dotyczącej rozbudowy szkoły. W koncepcji uwzględniono pomieszczenie dla przedszkola, miejsce na salę sportową, koszt projektu itp. Komisje zapoznały się z prognozą liczby dzieci w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum. Komisja akceptuje propozycje dyrektora.

Ad.2. Ad.3. Koszty prowadzenia klas w poszczególnych szkołach przedstawia tabela stanowiąca załącznik do protokołu. Ponadto Komisje przeanalizowały koszty przewozu ucznia, uczniów, do innej szkoły w przypadku zbyt małej ich liczby gwarantującej prowadzenie opłacalnej klasy.
Komisja po zapoznaniu się ze stanem oświaty w Gminie stoi na stanowisku by zachować istniejącą ilość oddziałów w szkołach ze względu na uwarunkowania kulturalno-społeczno- środowiskowe.
Komisja pozytywnie opiniuje wniosek radnej Hanny Michalskiej o uruchomienie dadatkowego oddziału w przeszkolu dla dzieci 3-4 letnich.

Ad. 4. Sekretarz Gminy Monika Klemenska poinformowała o zasadach przeprowadzania konkursów na stanowisko dyrektora szkoły i stosowania przedłużenia sprawowania funkcji dyrektora.

Ad. 5. Komisje zapoznały się z nową organizacją dowozu uczniów do szkół.

Ad. 6. Komisje zapoznały się z wnioskiem uczniów liceum o umożliwienie rozpoczynania zajęć w liceum o godz. 7.15. Komisja zapoznała się z wnioskiem i stwierdza, że decyzją Rady było odstąpienie od wczesnych godzin dowozu uczniów do szkół (szkoła podstawowa, gimnazjum), a nie zmiany rozpoczynania zajęć przez liceum. Uczniom liceum samorząd nie musi organizować dowozu, ale na niektórych trasach mogą oni korzystać z bezpłatnych dowozów autobusami „szkolnymi”.


Ad. 7. Informację na temat temomodernizacji budynku szkoły we Włoszakowicach i prac wykończeniowych sali sportowej we Włoszakowicach przedstawił prezes GZK Rafał Jagodzik.

Ad. 8. Sprawy bieżące.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dominicach.

Komisje stwierdzają, że zmiany dokonane przez Radę Gminy Włoszakowice dotyczące opłat w przedszkolach podjęte są zgodne z prawem, wojewoda ich nie zakwestionował, co uczynił w

Komisje wnioskują o rozpoznanie sprawy zakupu podręczników i wypożycznia ich w szkołach, aby biblioteki prowadziły zasób podręczników szkolnych.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia


Krystyna John
Paweł Marcinek
Zofia Strzymińska
Leszek Jagodzik
Aniela Poloszyk
Komisja Rewizyjna

Aleksy Zaremba
Hanna Michalska
Bronisław Elimer

Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2011-11-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-17
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06