OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Urząd Stanu Cywilnego

E-mail: dorota.mierzynska@wloszakowice.pl
Telefon: 5252984

Prowadzi sprawy z zakresu Stanowiska ds. Akt Stanu Cywilnego i Stanowiska ds. Obywatelskich.
Z zakresu Akt Stanu Cywilnego:
1. prowadzi rejestrację urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny;
2. sporządza akty stany cywilnego i prowadzi księgi stanu cywilnego;
3. sporządza i wydaje odpisy aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń;
4. przechowuje i konserwuje księgi stanu cywilnego oraz akta zbiorowe;
5. przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński oraz inne oświadczenia zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
6. stawierdza legitymacje procesową do wystąpienia do Sądu w sprawach możności bądż niemożności zawarcia związku małżeńskiego;
7. wskazuje kandydata na opiekuna prawnego;
8. wykonuje zadania wynikające z Konkordatu.

Z zakresu Spraw Obywatelskich:
1. prowadzi ewidencję ludności i dokumentów stwierdzających tożsamość;
2. prowadzi postępowania cywilne i karne w sprawach:
a) o ustanowienie pełnomocnika w sprawach o ustalenie ojcostwa i roszczeń alimentacyjnych oraz w sprawach o przysposobienie;
b) wydawania zaświadczeń o stanie majątkowym w postępowaniu o zwolnienie od kosztów sądowych;
c) przyjmowania pism sądowych i wywieszanie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora;
d) udziielania informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji i opinii o wystawianiu na licytację;
e) przyjmowania obwieszczeń.
3. prowdzi sprawy dot. zgromadzeń, zbiórek publicznych;
4. prowadzi rejestr wyborców.

Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-06-04
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06