OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Kadencja 2006-2010 Uchwała Nr I/6/2006 w sprawie zmian w Statucie Gminy Włoszakowice


U C H W A Ł A NR I/6/2006
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 27 listopada 2006 r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Włoszakowice
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ((jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2006 r. Nr 181, poz. 1337) § 43 pkt 2 Statutu Gminy przyjętego Uchwałą Nr XVI/133/2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 133, poz. 2723) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§ 1

Wprowadza się w Statucie Gminy Włoszakowice następującą zmianę:
- § 16 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

“1. Rada powołuje następujące stałe komisje:
1) Rewizyjną,
2) Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
3) Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.”


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

(-) Irena PrzezbórAutor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2012-02-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-02-16
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06