OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół z dnia 24 lutego 2006 r.


 

P R O T O K Ó Ł

ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rolnictwa Rady Gminy odbytego dnia 24 lutego 2006 r.


W posiedzeniu uczestniczyli:

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: Andrzej Patelka – przewodniczący komisji, Stefan Lis – członek komisji, Tadeusz Szalewski – członek komisji

Komisja Rolnictwa: Marek Dworczak – przewodniczący komisji; Ryszard Lipowy – członek komisji

Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór

Wójt Gminy Stanisław Waligóra

Przedstawiciel GZK sp.z o.o. Roman Hałupka


Porządek:

  1. Analiza materiału na sesje: taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków; sprawa ewentualnych dopłat do taryf; zbycie nieruchomości zabudowanej w Jezierzycach Kościelnych; nabycie gruntu pod drogę w Boguszynie; zmiana statutu i regulaminu Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach; upoważnienie Zarządu spółki Gminny Zakład Komunalny Sp. z.o.o. do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej; powołanie na zastępców kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: Stanisława Waligórę i Beatę Grzesiecką.

  1. Informacja powiatu leszczyńskiego o robotach drogowych realizowanych we współpracy z gminami.

  2. Odpowiedź na interpelację dot. budowy asfaltu w Bukówcu Górnym.

  3. Korespondencja z Wojewodą Wielkopolskim.


Wnioski:

  1. Po analizie wniosku GZK sp. z o.o. w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków zaproponowano obniżyć taryfę za zrzut ścieków komunalnych o 0,18 zł do 1m3 i zaproponowano przedłożyć pod obrady sesji uchwałę w sprawie dopłaty do Spółki w wysokości 0, 18 zł/1m3.

  2. Pozostałe projekty uchwał zostały przyjęte.

  3. Komisje zapoznały się z planami w zakresie budowy i remontów dróg realizowanych przez powiat leszczyński szczególnie w zakresie inwestycji dotyczących Gminy Włoszakowice (budowa drogi przez Jezierzyce Kościelne do Włoszakowic – wniosek o zwiększenie o 1m szerokości budowanej drogi; propozycja dopłaty do zwiększonego zakresu inwestycji ze strony Gminy).

  4. Komisje zapoznały się z odpowiedzią na interpelację dot. uwag do wykonania drogi w Bukówcu Górnym. Radni nie są zadowoleni z reprezentowanego przez władze powiatu leszczyńskiego stanowiska w zakresie utrzymania i jakości dróg powiatowych

  5. Komisje zapoznały się z planami odtworzenia kanałów łączących jeziora na terenie Gmin: Przemęt, Wijewo, Włoszakowice przy dofinansowaniu gmin oraz propozycją podwyższenia poziomu wody na jez. Dominickim. Komisje zaakceptowały powyższe zamierzenia.


Komisja Gospodarki Komunalnej                                            Komisja Rolnictwa

i Ochrony Środowiska

(-) Andrzej Patelka                                                               (-) Marek Dworczak

(-) Stefan Lis                                                                         (-)  Ryszard Lipowy

(-) Tadeusz Szalewski


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2006-02-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2006-05-29
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06