OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół z dnia 12 grudnia 2005 r.


P R O T O K Ó Ł

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Komisji Kultury, Sportu i Zdrowia oraz Komisji Rolnictwa odbytego w dniu 12 grudnia 2005.r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Komisja Rewizyjna
Zenon Mejza
Bronisław Elimer
Aleksy Zaremba
Komisja Kultury, Sportu i Zdrowia
Paweł Marcinek
Zygmunt Nędza
Piotr Mądrzak
Komisja Rolnictwa
Marek Dworczak
Ryszard Lipowy
Andrzej Czajka

Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
Wójt Stanisław Waligóra
Kierownik Zarządu Dróg Gminnych Jerzy Michalski

Porządek posiedzenia Komisji

  1. Objazd inwestycji drogowych realizacji w 2005 r.

  1. Zakres zadań Zarządu Dróg Gminnych na 2006 r.

  1. Zakres zadań dla Biura Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Lokalowej na 2006 r.

4. Sprawy na sesje.
- projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we Włoszakowicach przy ul. Powstańców Wlkp.
5. Uwagi do projektu budżetu gminy na 2006 r.


Wnioski komisji:
Ad 1. Komisje dokonały objazdu inwestycji drogowych:
-Dłużyna - droga na Bucz; droga przy remizie do drogi brukowej
-Charbielin - droga przez las
-Boszkowo - droga przy korcie tenisowym
-Grotniki - ul. Słoneczna
-Włoszakowice ul. Zacisze, ul. Krótka, ul. Podgórna,
-Jezierzyce Kościelne - droga za szkołą
Komisje obejrzały stan dróg po ułożeniu destruktu we Włoszakowicach na ul. Spokojnej i na ul. Myśliwskiej oraz we wsi Sądzia w kierunku Jezierzyc Kościelnych.
Ad. 2. Ad. 3. Komisje zapoznały się i nie wniosły uwag do proponowanych zadań dla Zarządu Dróg Gminnych i dla Biura Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Lokalowej na rok 2006 r.
Ad. 4. Komisje  nie wniosły uwag do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla wymienionej działki położonej we Włoszakowicach przy ul. Powstańców Wlkp.
Ad. 5. Radni pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Plany dotyczą szczególnie terenów w Grotnikach, Ujazdowie, Dominicach, Boszkowie wsi i letnisku.
Ad. 6. Komisje nie wniosły uwag do utworzenia przy Zespole Szkół Ogólnokształcących szkoły zawodowej.Komisja Rewizyjna                                                        Komisja Kultury, Sportu i Zdrowia

(-) Zenon Mejza                                                                    (-) Paweł Marcinek

(-) Bronisław Elimer                                                              (-) Zygmunt Nędza

(-) Aleksy Zaremba                                                               (-) Piotr Mądrzak

Komisja Rolnictwa

(-) Marek Dworczak

(-) Ryszard Lipowy

(-) Andrzej Czajka

Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2005-12-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2006-05-23
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06