OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół z dnia 27 kwietnia 2006 r.


P R O T O K Ó Ł

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa oraz Komisji Kultury, Sportu i Zdrowia odbytego w dniu 27 kwietnia 2006 r.


W posiedzeniu uczestniczyli:

Komisja Rewizyjna Zenon Mejza – przewodniczący Komisji, Bronisław Elimer – członek Komisji, Aleksy Zaremba – członek Komisji.

Komisja Rolnictwa Marek Dworczak – przewodniczący Komisji, Andrzej Czajka – członek Komisji, Ryszard Lipowy – członek Komisji.

Komisja Kultury, Sportu i Zdrowia Paweł Marcinek – przewodniczący Komisji, Piotr Mądrzak – członek Komisji, Zygmunt Nędza – członek Komisji.

Wójt Stanisław Waligóra

Pracownicy Urzędu Gminy: Danuta Poloszyk, Krzysztof Pluta.

Tematy posiedzenia:


 1. Samowole budowlane w Boszkowie – Letnisku i w Dominicach:

  - ul. Turystyczna w Boszkowie - Letnisku,

  - ul. Źródlana w Boszkowie - Letnisku,

  - osiedle Dominice za lasem (lewa strona),

  - Dominice osiedle Wichrowe Wzgórza,

  - teren między jez. Dominickim a jez. Krzywce za Dominicami.

 2. Informacja z wykorzystania funduszu alkoholowego.

 3. Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Wnioski:

Ad 1. Komisje zwizytowały tereny nad jeziorem Dominickim w ewidencji gruntów oznaczone jako tereny rolne, łąki, las.

Komisje stwierdziły, że teren nad jeziorem to w rzeczywistości kilkuarowe działki z samowolami budowlanymi - baraki, przyczepy kempingowe, budynki na palach itp. W związku z tym, że jest to teren rolny właściciele tychże działek zobowiązani są płacić podatek rolny, z tym że grunty w klasie V i VI są zwolnionymi z podatku.


Teren w zapleczu ul. Turystycznej w Boszkowie – Letnisku (teren łąk bez m.p.z.p.). Teren podzielony, działki ogrodzone i w większości zabudowane budynkami drewnianymi, barakami, przyczepami. Inne podmokłe tereny przygotowywane pod ww. zabudowę poprzez zasypywanie gruzem, piaskiem itp. Podział dokonany do samego jeziora.


Teren w zapleczu ul. Źródlanej w Boszkowie – Letnisku ( las - teren ten był przewidziany do zmiany użytkowania w m.p.z.p. Wojewoda nie wyraził zgody na zmianę i przeznaczenie lasu na cele nieleśne.) Las jest podzielony na kilkuarowe działki, zabudowany wraz z skarpą - samowolami i wykorzystywany rekreacyjnie aż do wielkiego lasu przed Dominicami. Wydzielone wąskie drogi dojazdowe. W trakcie budowy nowe obiekty.


Teren przed Dominicami (lewa strona). Teren objęty m.p.z.p. uchwalonym w grudniu 2005 r. zabudowany samowolami, sprzed okresu uchwalenia planu. Pomimo możliwości zastąpienia samowoli zabudową zgodną z prawem nie następuje ich likwidacja.Teren w Dominicach – Wichrowe Wzgórza – teren objęty m.p.z.p z istniejącymi samowolami budowlanymi sprzed okresu uchwalenia planu. Samowole nie są likwidowane.


Teren pomiędzy jeziorem Dominickim a jeziorem Krzywce w Dominicach (teren podzielony) bez m.p.z.p. zabudowany samowolami. W trakcie wizyty powstawały nowe obiekty.


Sankcjonowanie samowoli poprzez uchwalanie m.p.z.p. nie wpływa na uzyskiwanie przez Gminę podatku od nieruchomości dopóki działki te nie zostaną odpowiednio zapisane w ewidencji gruntów.

Zmiany w ewidencji dokonuje się po zgłoszeniu przystąpienia do budowy. Właściciele takich działek nie są zainteresowani rozbiórką samowoli świadczy o tym fakt, że nie ma zainteresowania ich rozbiórką i budowy nowych obiektów na podstawie pozwolenia na budowę.


Ad. 2. Ad. 3. Informacja z wykorzystania funduszu alkoholowego za 2005 rok oraz informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały przyjęte jak w załączniku.

Komisja Rewizyjna                                         Komisja Rolnictwa


(-) Zenon Mejza                                        (-) Marek Dworczak


(-) Bronisław Elimer                                    (-) Ryszard Lipowy


(-) Aleksy Zaremba                                    (-) Andrzej CzajkaKomisja Kultury, Sportu i Zdrowia


(-) Paweł Marcinek


(-) Zygmunt Nędza


(-) Piotr Mądrzak


 


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2006-04-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2006-05-30
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06