OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 7 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa z dnia 27 stycznia 2012 r.

Numer protokołu: 7
Rok: 2012


P r o t o k ó ł
-------------------------------

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa odbytego dnia 27 stycznia 2012 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:
Ryszard Lipowy,
Stefan Lis,
Mirosława Urbaniak,
Ryszard Nowak
Zenon Poloch,
Krzysztof Poprawski,
przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
wójt Stanisław Waligóra
pracownik GZK sp.z o.o. Roman Hałupka

Program:
1. Wniosek o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
2. Analiza projektu programu dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem i biomasą na terenie Włoszakowice ze środków budżetu Gminy Włoszakowice.
3. Projekt statutu Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach.
4. Projekt programu opieki na zwierzętami bezdomnymi.
5. Nadanie nazwy ulicy we Włoszakowicach – projekt uchwały.
6. Informacje z działalności stowarzyszeń:
- Stowarzyszenie Przyjaciół Boszkowa
- Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki Boszkowo


Ad. 1. Komisja przeanalizowała wniosek Gminnego Zakładu Komunalnego Sp.zo.o. o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. GZK sp. z o.o. we wniosku podała ponoszone koszty związane z dostarczeniem wody i oczyszczeniem ścieków:
1) za dostarczanie wody – 2,30 zł/m3 (netto)
2) za odprowadzane ścieki komunalne - 4,70 zł/m3 (netto)
3) za odprowadzane ścieki przemysłowe – 7,90 zł/m3 (netto)
4) za odprowadzane ścieki sezonowo – 6,00 zł/m3 (netto)
Wysokość opłaty abonamentowej za gotowość dostarczania wody i odbioru ścieków podana we wniosku wynosi odpowiednio:
1) 3,00 zł/miesiąc dla odbiorcy wody,
2) 3,00 zł/miesiąc za dostarczanie ścieków.
Do taryf i opłaty abonamentowej doliczany jest 7 % podatku VAT.
Planuje się również zwiększenie opłaty za odbiór przyłącza z 80 zł na 120 zł + 23%VAT

Komisja przyjęła informację o propozycji obniżenia taryfy za odprowadzanie ścieków komunalnych. Pozostałe wnioskowane taryfy pozostały bez zmian.
Powyższą propozycję Komisja przedstawi na Sesji Rady Gminy.


Ad. 2. Komisja przeprowadziła analizę projektu programu dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem i biomasą na terenie Włoszakowice ze środków budżetu Gminy. Komisja proponuje, aby program dotyczył osób, które złożyły wnioski w trakcie funkcjonowania GFOŚiGW, a nie zostały załatwione z powodu likwidacji funduszu.

Ad. 3. Komisja zapoznała się z projektem zmienionego Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy. Wyjaśnień udzieliła kierownik ŚDS Mariola Żołędziejewska. Projekt statutu zostanie przedłożony na sesji.

Ad. 4. Przeanalizowano projekt i dokonano korekty programu opieki na zwierzętami bezdomnym. Program należy uchwalać corocznie po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, organizacje pozarządowe i koła łowieckie.

Ad. 5. Przyjęto propozycję nadania nazwy nowopowstałej drodze we Włoszakowicach. Propozycja ul. Strumykowa.

Ad. 6. Przedstawiono informacje z działalności stowarzyszeń: Przyjaciół Boszkowa i Rozwoju Turystyki Boszkowo. Informacje stanowią załącznik do protokołu.Komisja Gospodarki Komunalna Ochrony Środowiska i Rolnictwa

(-)Ryszard Lipowy
(-)Stefan Lis
(-)Mirosława Urbaniak
(-)Zenon Poloch
(-)Ryszard Nowak
(-)Krzysztof Poprawski


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2012-04-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-05-11
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2012-04-19 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06