OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 8 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa z dnia 23 marca 2012 r.

Numer protokołu: 8
Rok: 2012

P r o t o k ó ł
-------------------------------

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa odbytego dnia 23 marca 2012 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: Ryszard Lipowy, Stefan Lis, Ryszard Nowak, Mirosława Urbaniak, Zenon Poloch, Krzysztof Poprawski,
przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
wójt Stanisław Waligóra

Porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu mpzp terenu zabudowy letniskowej w miejscowości Dominice.
2. Analiza uchwalonych mpzp oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
3. Analiza materiału na sesje - projekty:

Ad. 1. Komisja zapoznała się z projektem miejscowego planu zagospoarowania przestrzennego w Dominicach. Szczegółowo zapisy projektu omówiła Małgorzata Janiak – wykonująca mpzp dla terenu. Wyjaśniono sposoby posadowienia obiektów budowlanych, dróg wewnętrznych, usuwania odpadów komunalnych i ścieków.
Uchwała zostanie przedłożona pod obrady sesji.

Ad. 2. Zapoznano się z uchwalonymi mpzp w gminie Włoszakowice oraz ich realizacją/zabudową, a w szczególności: planem za Ujazdowem; w w Boszkowie-Letnisku na ul. Turystycznej.

Ad. 3. Analiza materiału na sesje:
- program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt
- dzierżawy bezprzetargowe na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony
- nabycie dróg: Boszkowo i Grotniki
- ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy
- udzielenie pomocy rzeczowej dla powiatu leszczyńskiego
- zmiana budżetu gminy
- sprawa funduszu sołeckiego
Materiał został przyjęty.


Komisja Gospodarki Komunalna Ochrony Środowiska i Rolnictwa

(-) Ryszard Lipowy
(-) Stefan Lis
(-) Mirosława Urbaniak
(-) Zenon Poloch
(-) Ryszard Nowak
(-) Krzysztof Poprawski


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2012-04-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-05-11
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2012-04-19 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06