OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 8 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 4 maja 2012 r.

Numer protokołu: 8
Rok: 2012


P r o t o k ó ł

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 4 maja 2012 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Aleksy Zaremba – przewodniczący
Hanna Michalska – członek komisji
Bronisław Elimer – członek komisji
Stanisław Waligóra – wójt
Elżbieta Guć – kierownik GOPS


Porządek posiedzenia:
1. Kontrola zamówień publicznych i realizacji inwestycji
- budowa stacji uzdatniania wody w Dominicach;
- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków;
2. Analiza materiału na sesje:
- ocena zasobów pomocy społecznej
- zmiana budżetu gminy i podwyższenie kapitału zakładowego
3. Wniosek o dofinansowanie budowy pomnika Matki Polki Sybiraczki;
4. Odpowiedzi na interpelacje: dotyczące wyłączeń prądu i likwidacji połączeń kolejowych


Ad. 1. Komisja przeprowadziła kontrole dokumentacji przetargowej na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Grotnikach oraz dokonała wizytacji na budowie. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Komisja dokonała wizytacji budowy stacji uzdatniania wody w Dominicach oraz przeprowadziła kontrole dokumentów przetargowych na zadanie p.n. Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice obejmującej m.in. budowę stacji uzdatniania wody w Dominicach; sieci wodociągowej Dominice - Boszkowo-Letnisko, modernizację sieci wodociągowej w Boguszynie.
Komisja uwag nie miała.

Ad. 2. Analiza materiału na sesję:
Ocenę zasobów pomocy społecznej przedstawiła Elżbieta Guć – kierownik GOPS. Komisja ocenę przyjęła i postanowiła przedłożyć pod obrady sesji.

Analizę zmiany budżetu gminy na 2012 r. przeprowadziła Skarbnik Maria Rolka. Planuje się zwiększenie wydatków m.in. na wypłatę akcyzy na paliwa dla rolników; wykonanie projektu ogrzewania gazowego dla Zespołu Szkół w Krzycku Wielkim; zakup 22 sztuk iPad-ów dla gimnazjów i liceum;. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na ścieżke rowerową Bukówiec Górny- Włoszakowice i drogę Dominice – Włoszakowice.
Po zmianach łączna kwota dochodów budżetu gminy wyniesie 30.363.926 zł, a wydatków 35.675.260 zł.

Ad. 3.
Członkowie Komisji zapoznali się z wnioskiem (załącznik do protokołu) i zaproponowali wsparcie finansowe na budowę pomnika Matki Polki Sybiraczki – 1000 zł.
Komisja zaproponowała, aby Bibiloteka Publiczna w ramach swoich środków finansowych przeznaczonych na uzupełnianie księgozbioru w porozumieniu ze szkołami z terenu gminy Włoszakowice dokonała zakupu filmu o wydarzeniach podczas II wojny światowej we wsi Piaśnicy. Filmy powinny trafić do szkół oraz dla zbioru biblioteki.

Ad. 4. Komisja przyjęła do wiadomości odpowiedzi na interpelacje: dotyczące wyłączeń prądu i likwidacji połączeń kolejowych.Komisja Rewizyjna


(-) Aleksy Zaremba

(-) Hanna Michalska

(-) Bronisław Elimer

Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2012-05-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-05-11
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06