OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 9 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia z dnia 12 listopada 2012 r.

Numer protokołu: 9
Rok: 2012

P R O T O K Ó Ł
-----------------------------------

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia odbytego w dniu 12 listopada 2012r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia: Krystyna John, Zofia Strzymińska, Aniela Poloszyk, Leszek Jagodzik, Paweł Marcinek
przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
wójt Stanisław Waligóra
sekretarz Gminy Monika Klemenska
pracownicy UG: Witold Porankiewicz, Mateusz Mroziński, Barbara Dąbkowska

Porządek posiedzenia:
Analiza materiału na sesje w sprawie:
1. projekt uchwały dotyczący Programu współpracy Gminy Włoszakowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013;
2. projekt uchwały w sprawie ustalania kryterów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli oraz sposobu podziałów środków na te nagrody, dla których organem prowadzącym jest Gmina Włoszakowice;
3. projekt uchwały w sprawie podatku rolnego na 2013 r.;
4. projekt uchwały w sprawie podatku od środków transportowych;
5. projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały;
6. projekt uchwały w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz warunków jej udzielania;
7. projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały.

Ad. 1. Projekt uchwały dotyczący Programu współpracy Gminy Włoszakowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013. Projekt przedstawił pracownik Urzędu Witold Porankiewicz. Komisja wyraziła zgodę na przyjęcie treści proponowanego programu i proponuje przedłożyć go pod obrady sesji.

Ad. 2. Projekt uchwały w sprawie ustalania kryterów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli oraz sposobu podziałów środków na te nagrody, dla których organem prowadzącym jest Gmina Włoszakowice. Wyjaśnień dotyczących projektu uchwały udzieliła sekretarz Gminy Monika Klemenska informując jednocześnie o wprowadzonych dodatkowych zmianach do dotychczas obowiązujących zasad. Komisja zaproponowała, aby uwzględnić w zapisach uchwały organizację imprez środowiskowych poza godzinami lekcyjnymi.

Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie podatku rolnego na 2013 r. Komisja przyjęła projekt uchwały bez uwag. Zaproponowano stawkę do naliczania podatku rolnego – 52 zł za kwintal żyta. Stawka została pozytywnie zaopiniowana przez Izbę Rolniczą.

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie podatku od środków transportowych. Komisja zaproponowała, pozostawić stawki w wysokości dotychczas obowiązujących.

Ad. 5. 6. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały. Projekt uchwały w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz warunków jej udzielania. Projekty komisja przyjęła bez uwag.

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały. Projekt przyjęto.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

Krystyna John

Zofia Strzymińska

Aniela Poloszyk

Paweł Marcinek

Leszek Jagodzik


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2012-11-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-27
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06