OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Zawiadomienie: XXI Sesja Rady Gminy Włoszakowice


Włoszakowice, 2012-12-10
Radni Gminy Włoszakowice
Informuję, że dnia 13 grudnia 2012 r. o godz. 9.00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy (salka masońska) odbędzie się XXI Sesja Rady Gminy Włoszakowice.

Proponowany porządek sesji:
1. Informacja wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
2. Informacja z pracy Komisji Rady Gminy.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Uchwalenie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
- nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie-Letnisku (obręb Grotniki);
- w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w najem lokalu użytkowego;
- w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach w drodze zamiany.
7. Zmiana uchwały w sprawie podatku od nieruchomości.
8. Zmiana budżetu gminy na 2012 r.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór
Do wiadomości: Sołtysi


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2012-12-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-12-10
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06