OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Włoszakowice + ogłoszenie o sprostowaniu


OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 15.02.2013r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Włoszakowice


Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst z 2012 r. poz. 647ze zmianami), oraz art. 39 ust. 1 pkt 2-5 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Włoszakowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 25.02.2013r. do 19.03.2013r. w siedzibie Urzędu Gminy we Włoszakowicach, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice w godzinach pracy urzędu tj. od 7.30 – 15.30.


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 04.03.2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice w godz. od 14 do 16 tej w salce masońskiej.

Zgodnie z art. 11 pkt.11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 12.06.2012 r. poz. 647),oraz art. 39 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany studium w terminie 21 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia studium.


Wójt Gminy Włoszakowice
mgr Stanisław Waligóra

 

 

 

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Włoszakowice odbędzie się 04.03.2013r. w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice w godz. od 14.00 do 16 - tej w salce masońskiej, a nie 04.03.2012r., jak błędnie podano w ogłoszeniu Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 15.02.2013r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Włoszakowice.

 

 

 

Wójt Gminy Włoszakowice

mgr Stanisław Waligóra

 

 

 

 

 

 


Autor informacji: Robert Kasperczak
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2013-02-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-20
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2013-02-15 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06