OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Zawiadomienie: XXIII Sesja Rady Gminy Włoszakowice


Włoszakowice, 2013-02-14

Radni Gminy Włoszakowice


Informuję, że dnia 25 lutego 2013 r. o godz. 10.00 w salce masońskiej odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Włoszakowice.

Proponowany porządek sesji:
1. Informacja wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
2. Informacja z pracy Komisji Rady Gminy.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszakowice.
6. Uchwalenie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Włoszakowice.
7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych na okres powyżej 3 lat.
8. Ustalenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
9. Zmiana budżetu gminy na 2013 rok.
10. Powołanie komisji Inwentaryzacyjnej.
11. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Włoszakowice.
12. Sprawa funduszu sołeckiego.
13. Zmiana uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
14. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
15. Odpowiedź MZO w sprawie podwyżki cen za odbiór odpadów komunalnych.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Zakończenie.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena PrzezbórDo wiadomości: Sołtysi


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2013-02-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-19
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06