OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Zawiadomienie: XXVII Sesja Rady Gminy WłoszakowiceWłoszakowice, 2013-06-04


Radni
Gminy Włoszakowice


Informuję, że dnia 12 czerwca 2013 r. o godz. 11.00 w sali widowiskowej we Włoszakowicach odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy Włoszakowice.

Tematem sesji będzie:

1. Informacja wójta o realizacji wniosków z poprzedniej sesji.
2. Informacja z posiedzeń Komisji Rady Gminy.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za rok 2012.
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 r.:
- uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za 2012 r.
- debata budżetowa
- podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2012.
7. Udzielenie absolutorium:
- wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Włoszakowice;
- uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej;
- podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r.
9. Uchwalenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice
10. Projekt uchwały w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości w Boszkowie–Letnisku – Przedsiębiorstwo ZRUG sp. z.o.o.
11. Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Bukówcu Górnym.
12. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włoszakowice.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zakończenie.
       

 

Przewodniczący

Rady Gminy Włoszakowice
Irena Przezbór

Do wiadomości:

Sołtysi


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2013-06-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-06-05
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06