OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Zarządzenie Nr 34/2013 w sprawie zasad realizacji zadania pod nazwą „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Placu 21 Października we Włoszakowicach” w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013

Numer dokumentu: 34
Rok: 2013

Zarządzenie Nr 34/2013
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 4 lipca 2013r.
w sprawie zasad realizacji zadania pod nazwą „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Placu 21 Października we Włoszakowicach” w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Na podstawie art.26 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. Nr 594 ze zmianami) oraz kierując się Zarządzeniem Nr 68/2010 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 września 2010 w sprawie instrukcji obiegu i przechowywania dokumentów, zasad ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską zarządzam co następuje:

§ 1
Określam następujące zasady dokumentacji realizacji zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Placu 21 Października we Włoszakowicach” jak w załączniku.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Wójt Gminy

mgr Stanisław Waligóra


Autor informacji: Karolina Nowak
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2013-07-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-07-09
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06