OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 12 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa z dnia 31 stycznia 2013 r.

Numer protokołu: 12
Rok: 2013

P r o t o k ó ł
-------------------------------

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa odbytego dnia 31 stycznia 2013 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
- Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: Ryszard Lipowy, Stefan Lis, Ryszard Nowak Mirosława Urbaniak, Zenon Poloch, Krzysztof Poprawski,
przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
wójt Stanisław Waligóra
pracownik UG Mateusz Mroziński
GZK sp. z.o.o.: Rafał Jagodzik, Monika Biernacik, Roman Hałupka

Porządek posiedzenia:
1. Sprawa komunalizacji.
2. Informacja o gazyfikacji.
3. Wniosek o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
4. Projekt uchwały w sprawie dofinansowania prywatnych przedszkoli od roku 2014.
5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania alkoholizmowi.


Ad. 1. Komisja zapoznała się z działaniami w sprawie przeprowadzenia komunalizacji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, a znajdujących się na terenie Gminy Włoszakowice. Przedmiotowe nieruchomości to przede wszystkim drogi, cieki wodne itp. Radni zaakceptowali powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej.

Ad. 2. Wójt Gminy Stanisław Waligóra przedstawił przebieg rurociągu doprowadzającego gaz do Włoszakowic i sieci rozprowadzającej wewnątrz miejscowości. Inwestycja wymusza dysponowanie przez Gminę terenem (drogą), w którym przebiegać będzie rurociąg.

Ad 3. Wniosek o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków przedstawił pracownik GZK sp. z o.o. Roman Hałupka.
- za dostarczanie wody – 2,42 zł/m3 (netto)
- za odprowadzane ścieki komunalne z budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – 5,80 zł/m3 (netto)
- za odprowadzanie innych ścieków komunalnych – 8,70 zł/m3 (netto)
- za odprowadzane ścieki sezonowo – 6,50 zł/m3 (netto)
Wysokość opłaty abonamentowej za gotowość dostarczania wody i odbioru ścieków pozostała w wysokości dotychczas obowiązującej:
- 3,00 zł/miesiąc dla odbiorcy wody,
- 3,00 zł/miesiąc za dostarczanie ścieków.
Obniżkę taryfy zaproponowano do odprowadzanych ścieków komunalnych z kwoty 5,80 zł/m3 do kwoty 4,30 zł/m3. Obniżenie opłaty ponoszonej przez mieszkańców Gminy, wymaga dopłaty brakującej kwoty 1,50 zł/m3 do każdego m3 z budżetu gminy.

Ad.4. Ad.5. Projekty uchwał przedstawiono radnym. Uwag nie było.
Komisja Gospodarki Komunalna Ochrony Środowiska i Rolnictwa

(-) Ryszard Lipowy

(-) Stefan Lis

(-) Mirosława Urbaniak

(-) Zenon Poloch

(-) Ryszard Nowak

(-) Krzysztof Poprawski

Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2013-07-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-07-23
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06