OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 13 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa z dnia 21 marca 2013 r.

Numer protokołu: 13
Rok: 2013

P R O T O K Ó Ł
-----------------------------------

z posiedzenia Komisji Rady Gminy Włoszakowice odbytego w dniu 21 marca 2013 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia: Krystyna John, Aniela Poloszyk, Leszek Jagodzik, Zofia Strzymińska
członkowie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa: Ryszard Lipowy, Stefan Lis, Krzysztof Poprawski, Zenon Poloch, Ryszard Nowak
członkowie Komisji Rewizyjnej: Aleksy Zaremba, Hanna Michalska, Bronisław Elimer,
przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
wójt Stanisław Waligóra
skarbnik Maria Rolka

Porządek posiedzenia:
1. Sprawozdanie roczne oraz plan organizacji Orlika na 2013 r.
2. Mini akademia rock & rolla – biznesplan przedsięwzięcia.
3. Korespondencja z kustoszem sanktuarium w Wieleniu.
4. Sprawa karna dotycząca dewastacji obiektu zabytkowego.
5. Materiały sesyjne – analiza.

Ad 1. Sprawozdanie z działalności Orlika w Krzycku Wielkim za 2012 r. oraz plan działalności na 2013 r. komisje przyjęły.
Ad. 2. Komisje zapoznały się z planem utworzenia „Mini akademii rock & rolla”we Włoszakowicach.
Ad 3. Komisje przyjęły do wiadomości przyjęcie przez Wójta honorowego patronatu nad uroczystością przy sanktuarium w Wieleniu promującego bezalkoholowe wesela.
Ad. 4. Komisje zapoznały się z aktem oskarżenia dotyczącym dewastacji obiektu zabytkowego w Zbarzewie.
Ad. 5. Komisje przeanalizowały projekt zmian do budżetu gminy na 2013 r oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej i akceptując zaproponowane zmiany.
Pozostałe materiały sesyjne w sprawie:
- zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
- nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Krzycku Wielkim, w Boszkowie - i w Dominicach,
- oddania w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat w Boszkowie-Letnisku,
- rozpatrzenia skargi,
- udzielenia pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego -
Komisje przyjęły.


Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

(-) Krystyna John

(-) Aniela Poloszyk

(-) Paweł Marcinek

(-)Leszek Jagodzik


Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

(-) Lipowy Ryszard

(-) Lis Stefan

(-) Poprawski Krzysztof

(-) Poloch Zenon

(-) Nowak Ryszard


Komisja Rewizyjna

(-) Zaremba Aleksy

(-) Elimer Bronisław

(-) Michalska Hanna


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2013-07-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-07-23
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06