OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 12 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 21 lutego 2013 r.

Numer protokołu: 12
Rok: 2013P r o t o k ó ł

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 21 lutego 2013 r.


W posiedzeniu uczestniczyli:
Członkowie komisji: Rewizyjnej
Aleksy Zaremba – przewodniczący
Bronisław Elimer – członek komisji
Hanna Michalska – członek komisji

Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
Wójt Gminy Stanisław Waligóra


Porządek posiedzenia:
1. Przetarg na wykonanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej dla Sądzi i Krzycka Wielkiego.
2. Stan przygotowania do wprowadzenia nowego systemu zbiórki śmieci.
3. Zmiany budżetu gminy.
4. Materiał sesyjny w tym: przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dominicach.
5. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie.


Ad 1.
Wójt przekazał informację dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzycko Wielkie i Sądzia. W przetargu do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrana została oferta: Zakładu Projektowo- Usługowego IWRA z Kościana za kwotę 126.321 zł.

Ad. 2.
Informację o stanie przygotowania do wprowadzenia nowego systemu zbiórki śmieci przygotował pracownik UG Albert Cygan. Informacja w załączeniu.

Ad. 3.
Radni zapoznali się z planowanymi ze zmianami do budżetu gminy na 2013 r. Projekt uchwały zostanie przedłożony na sesji.

Ad. 4.
Wójt przedstawił informację dotyczącą projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w Dominicach (ustawienie transformatora).

Ad. 5.
Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie Komisja przyjęła. Sprawozdanie zostanie przedstawione na sesji.


Ponadto Wójt przedstawił odpowiedź Zarządu Powiatu Leszczyńskiego dotyczącą budowy ciągu pieszo-jezdnego we Włoszakowicach przy ul. Powstańców Wlkp. „... roboty związane z realizacją powyższego w ramach umowy zawartej z Gminą Włoszakowice zostały zakończone w m-cu listopadzie 2012 r. Jednocześnie informuję, że m-cu listopadzie 2012 r. rozstrzygnięto przetarg na przebudowę w/w drogi obejmujący remont i ułożenie nowej warstwy ścieralnej nawierzchni. W trakcie wykonywania w/w remontu drogi ułożony zostanie krawężnik na długości wykonanego ciągu pieszo-rowerowego.”


Przewodniczący Komisji

_____________________ Członkowie Komisji
Aleksy Zaremba
_________________
Bronisław Elimer

_________________
Hanna Michalska

Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2013-07-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-07-23
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06