OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 14 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Numer protokołu: 14
Rok: 2013


P r o t o k ó ł

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa odbytych w dniu 30 kwietnia 2013 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
członkowie Komisji Rewizyjnej: Aleksy Zaremba, Hanna Michalska, Bronisław Elimer
członkowie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa: Ryszard Lipowy, Stefan Lis, Krzysztof Poprawski, Mirosława Urbaniak, Zenon Poloch, Ryszard Nowak
Stanisław Waligóra – wójt

Porządek posiedzenia:

1. Spotkanie z mieszkańcami ul. Strażackiej w Bukówcu Górnym.
2. Projekty uchwał w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości.
3. Nabycie nieruchomości gruntowych położonych: w Boszkowie-Letnisku; w Dłużynie; w Krzycku Wielkim.
4. Wyrażenie zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Zbarzewie na okres powyżej 3 lat.
5. Nadanie nazewnictwa ulic drogom w miejscowościach: Dominice, Boszkowo, Boszkowo-Letnisko i Włoszakowice.
6. Zmiana budżetu gminy na 2013 r.
7. Wnioski w sprawie zabudowy na terenie łącznika ekologicznego pomiędzy jeziorami Dominickim i Krzywce.
8. Sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej we Włoszakowicach.
9. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Włoszakowice z organizacjami pozarządowymi.
10. Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej.
11. Pismo mieszkańców Bukówca Górnego.

Ad. 1. Termin posiedzenia Komisji Rady Gminy przekazano wnioskującym o spotkanie mieszkańcom ul. Strażackiej w Bukówcu Górnym. Korespondencja w załączeniu. Na posiedzenie zainteresowani nie przybyli.

Ad. 2. Projekty uchwał w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości położonych:
- we Włoszakowicach będącej w użytkowaniu wieczystym Doroty Zygmunt;
- we Włoszakowicach będącej w użytkowaniu wieczystym Alicji i Marka John;
- w Dominicach będącej w użytkowaniu wieczystym Haliny i Ryszarda Hayn;
- w Boszkowie-Letnisku będącej w użytkowaniu wieczystym Barbary i Władysława Wilczkowiak;
- w Boszkowie-Letnisku będącej w użytkowaniu wieczystym Małgorzaty i Jerzego Biernat
Komisje zaakceptowały bonifikatę w wysokości 5% przy jednorazowym uiszczeniu opłaty za ww. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Ad. 3. Nabycie nieruchomości gruntowych położonych: w Boszkowie-Letnisku; w Dłużynie; w Krzycku Wielkim.
Komisje zaakceptowały nabycie ww. nieruchomości z przeznaczeniem na budowę dróg.
Ad. 4. Komisje wyraziły zgodę na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Zbarzewie na okres powyżej 3 lat.
Ad 5. Komisje pozytywnie zaopiniowały propozycje nazewnictwa ulic drogom w miejscowościach: Dominice, Boszkowo, Boszkowo-Letnisko i Włoszakowice. Szkic położenia ulic w terenie stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 6. Propozycje zmian do budżetu gminy na 2013 rok przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Rolka. Zmiany dotyczą Środowiskowego Domu Samopomocy, spraw oświatowych, stypendiów, energii ulicznej. Radni do przedstawionych zmian uwag nie zgłosili.
Ad 7. Wnioski w sprawie zabudowy na terenie łącznika ekologicznego pomiędzy jeziorami Dominickim i Krzywce. Wyjaśnień udzielił urbanista M.Englert.
Ad 8. Komisje zapoznały się z działalnością Gminnej Spółki Wodnej we Włoszakowicach. Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 9. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Włoszakowice z organizacjami pozarządowymi – sprawozdanie przyjęto.
Ad .10. Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej.
Komisje zapoznały się z projektem partnerstwa i uczestniczenia finansowo w jego realizacji. Celem projektu jest pozyskiwanie środków pomocowych dla regionu. Wójt przedstawił projekt umowy partnerstwa (w załączeniu).
Ad. 11. Komisje zapoznały się z pismem mieszkańców Bukówca Górnego.
Ad. 12. Analiza zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice.
Ad 13. Komisje zapoznały się z projektem uchwały w sprawie dofinansowania montażu pieców na ekogroszek.
Ad 14. Zaakceptowano projekt uchwały w sprawie powstania oddziału sportowego w Szkole Podstawowej – piłki ręcznej i szachów.


Komisja Rewizyjna

(-) Aleksy Zaremba

(-) Hanna Michalska

(-) Bronisław Elimer


Komisja Gospodarki Komunalna Ochrony Środowiska i Rolnictwa

(-) Ryszard Lipowy

(-) Stefan Lis

(-) Mirosława Urbaniak

(-) Zenon Poloch

(-) Ryszard Nowak

(-) Krzysztof Poprawski

Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2013-07-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-07-23
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06