OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 maja 2013 r.

Numer protokołu: 15
Rok: 2013


P r o t o k ó ł

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 17 maja 2013 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Członkowie komisji: Rewizyjnej
Aleksy Zaremba – przewodniczący
Bronisław Elimer – członek komisji
Hanna Michalska – członek komisji

Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
Wójt Gminy Stanisław Waligóra
Skarbnik Gminy Maria Rolka


Porządek posiedzenia:

Przygotowanie wniosku do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Włoszakowice.
Przygotowanie opinii w sprawie: realizacji budżetu gminy za rok 2012.Wnioski Komisji:

Komisja przeanalizowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.
Wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy i opinia w sprawie realizacji budżetu gminy za 2012 r. stanowią załączniki do protokołu.
Materiał przygotowany przez Komisję zostanie przekazany Przewodniczącej Rady Gminy Włoszakowice celem przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.Komisja Rewizyjna


Aleksy Zaremba _______________________

Hanna Michalska ______________________

Bronisław Elimer ______________________


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2013-07-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-07-23
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06