OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

KADENCJA 2010-2014 Uchwała Nr XXVI/208/2013 w sprawie przyjęcia „Programu dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem i biomasą na terenie Gminy Włoszakowice” ze środków budżetu Gminy Włoszakowice   (uchwała ogłoszona:   Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego   z dnia 23 lipca  2013 r. poz. 4645)

 

UCHWAŁA NR XXVI/208/2013

RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 16 maja 2013 r.

w sprawie przyjęcia „Programu dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem i biomasą na terenie Gminy Włoszakowice” ze środków budżetu Gminy Włoszakowice


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 400a ust. 1 pkt 21 i 22, art. 403 ust. 4 pkt. 1 a i b, ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:§ 1

Uchwala się „Program dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem i biomasą na terenie Gminy Włoszakowice” ze środków budżetu Gminy Włoszakowice, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Traci moc Uchwała Rady Gminy Włoszakowice Nr XIV/109/2012 z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie „Programu dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem i biomasą na terenie Gminy Włoszakowice” ze środków budżetu Gminy Włoszakowice”.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Irena Przezbór
Uzasadnienie:

Artykuł 400 a ust. 1 pkt. 21 i 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska wskazuje, że finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii.
Coraz większe zainteresowanie właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Włoszakowice przedsięwzięciami proekologicznymi powoduje, że celowe jest przeznaczanie części środków finansowych budżetu Gminy Włoszakowice na pojedyncze zadania inwestycyjne wpływające korzystnie na stan lokalnego środowiska naturalnego.


Pliki do pobrania:

Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2013-07-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-07-24
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06