OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Praca - Przedszkole Nr 2 we Włoszakowicach: stanowisko pomoc nauczycielaDYREKTOR  PRZEDSZKOLA NR 2 WE WŁOSZAKOWICACH
OGŁASZA NABÓR  NA STANOWISKO POMOCY NAUCZYCIELA
Dyrektor Przedszkola nr 2 we Włoszakowicach ogłasza nabór na stanowisko pomocy nauczyciela, w niepełnym wymiarze czasu pracy- 1/2etatu.


1. Przedmiot naboru:
a) Stanowisko: pomoc nauczyciela
b) Miejsce zatrudnienia: Przedszkole nr 2 we Włoszakowicach
d) Planowany okres zatrudnienia: od 1 września 2013r. do 30 czerwca 2014r.
e) Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę, ½ etatu.
2. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie średnie,
c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pomocy nauczyciela,
d) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;
e) mile widziane doświadczenie zawodowe.
3. Zakres obowiązków
a) współpraca z nauczycielką oddziałku w trosce o dobro i bezpieczeństwo dziecka
b) spełnianie czynności opiekuńczych wobec dzieci
c) pomoc nauczycielce w przygotowaniu sali i pomocy do zajęć
d) czynne uczestniczenie w zajęciach, spacerach i wycieczkach
e) pomoc dzieciom w czynnościach samoobsługowych i sanitarno - higienicznych
f) współpraca ze sprzątaczką przy przygotowaniu sali do posiłków dzieci i sprzątanie po zakończeniu
g) utrzymywanie czystości i porządku w powierzonych pomieszczeniach
h) współpraca ze sprzątaczka w zakresie dbałości o czystość zabawek
i) czynny udział w działaniach podnoszących jakość pracy przedszkola, wewnętrznych szkoleniach dla pracowników
j) wykonywanie z własnej inicjatywy zadań i czynności w ramach posiadanych kompetencji
k) wykonywanie innych poleceń dyrektora wynikających z organizacji pracy
4. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność pracy w zespole,
b) kreatywność i umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji;
c) odporność na stres;
d) obowiązkowość, rzetelność, pracowitość,
e) życzliwość i miłe usposobienie.
5. Wymagane dokumenty:
a) CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych -
podpisane;
b) List motywacyjny;
c) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
d) Kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kursy/szkolenia;
e) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie, z dopiskiem:
„Dotyczy naboru na stanowisko pomocy nauczyciela” w Sekretariacie Przedszkola nr 2
ul. K. Kurpińskiego 27, Włoszakowice.
Termin złożenia ofert upływa z dniem 29 sierpnia 2013 r. o godz. 10.00. Oferty złożone po
terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej UG Włoszakowice, a także na tablicy ogłoszeń Przedszkola nr 2 we Włoszakowicach.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem
dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).
Osoba wybrana do zatrudnienia zostanie pisemnie i telefonicznie poinformowana o zaistnieniu takiej okoliczności.

Dyrektor Przedszkola nr 2
(-)Renata Mejza


Autor informacji: Renata Mejza
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2013-08-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-08-21
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06