OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Praca - Przedszkole Nr 2: sprzątaczka


DYREKTOR  PRZEDSZKOLA NR 2 WE WŁOSZAKOWICACH
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO SPRZĄTACZKI
Dyrektor Przedszkola nr 2 we Włoszakowicach ogłasza nabór na stanowisko sprzątaczki, w niepełnym wymiarze czasu pracy- 1/2etatu

1. Przedmiot naboru:
a) Stanowisko: sprzątaczka
b) Miejsce zatrudnienia: Przedszkole nr 2 we Włoszakowicach
d) Planowany okres zatrudnienia: od 1 września 2013r. do 30 czerwca 2014r.
e) Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę, ½ etatu.
2. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie średnie,
b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku sprzątaczki,
c) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;
d) mile widziane doświadczenie zawodowe.
3. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność pracy w zespole,
b) kreatywność i umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji;
c) odporność na stres;
d) obowiązkowość, rzetelność, pracowitość,
e) życzliwość i miłe usposobienie.
4. Wymagane dokumenty:
a) CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych -podpisane;
b) List motywacyjny;
c) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
d) Kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kursy/szkolenia;
e) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie, z dopiskiem:
„Dotyczy naboru na stanowisko sprzątaczki” w Sekretariacie Przedszkola nr 2 ul. K. Kurpińskiego 27, Włoszakowice.
Termin złożenia ofert upływa z dniem 29 sierpnia 2013 r. o godz. 10:00 Oferty złożone po
terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej UG Włoszakowice, a także na tablicy ogłoszeń Przedszkola nr 2 we Włoszakowicach.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem
dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).
Osoba wybrana do zatrudnienia zostanie pisemnie i telefonicznie poinformowana o zaistnieniu takiej okoliczności.


Dyrektor Przedszkola nr 2
(-) Renata Mejza


Autor informacji: Renata Mejza
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2013-08-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-08-21
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06