OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Zawiadomienie: XXVIII Sesja Rady Gminy Włoszakowice


Włoszakowice,2013-09-12

 

 

Informuję, że dnia 20 września 2013 r. o godz. 10.00 sali widowiskowej we Włoszakowicach odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Włoszakowice.

 

Tematem sesji będzie:


1. Informacja wójta o realizacji wniosków z poprzedniej sesji.

2.Informacja z posiedzeń Komisji Rady Gminy.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.Interpelacje radnych.

5.Nabycie nieruchomości gruntowych położonych we Włoszakowicach (dz.nr 84/7; 84/8); (dz.nr 91/16; 91/2).

6.Nabycie nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach w drodze zamiany.

7.Wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres 3 lat lub na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy.

8.Podjęcie uchwały w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz warunków jej udzielania.

9.Udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej dla Powiatu Leszczyńskiego.

10.Uchylenie uchwały w sprawie bezpieczeństwa na plażach, kąpieliskach i innych wodach oraz ruchu łodzi i innego sprzętu pływającego na terenie gminy Włoszakowice.

11.Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi.

12.Zmiana budżetu gminy na 2013 r.

13.Sprawy bieżące – pisma do Rady Gminy Włoszakowice.

14.Wolne głosy i wnioski.

15.Zakończenie


 

 

 Z-ca przewodniczącego

 Rady Gminy Włoszakowice

 (-) Stefan Lis

 


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2013-09-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-09-13
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06