OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Projekt uchwały w sprawie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego


projekt
UCHWAŁA NR XXIX /……/2013
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia ………….. 2013 roku


w sprawie: podjęcia przez Gminę Włoszakowice współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§1.

1. Postanawia się podjąć współpracę z Miastem Lesznem, Powiatem Leszczyńskim, Gminą Osieczna, Gminą Krzemieniewo, Gminą Rydzyna, Gminą Święciechowa, Gminą Wijewo, Gminą Lipno, Gminą Przemęt.
2. Postanawia się upoważnić Wójta Gminy Włoszakowice do zawarcia umowy o partnerstwie pomiędzy Gminą Włoszakowice a Miastem Lesznem, Powiatem Leszczyńskim, Gminą Osieczna, Gminą Krzemieniewo, Gminą Rydzyna, Gminą Święciechowa, Gminą Wijewo, Gminą Lipno, Gminą Przemęt w celu realizacji projektu pod nazwą: „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” w ramach Programu: „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Gminy

Irena Przezbór


Uchwałę przygotowała:
Karolina NowakUzasadnienie:

Gmina Włoszakowice wraz z Miastem Lesznem, Powiatem Leszczyńskim, Gminą Osieczna, Gminą Krzemieniewo, Gminą Rydzyna, Gminą Święciechowa, Gminą Wijewo, Gminą Lipno, Gminą Przemęt podpisała list intencyjny zgodnie z którym zamierzają współpracować dla realizacji celu, jakim jest wypracowanie mechanizmów efektywnej współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego oraz organizacjami przedsiębiorców, w celu podejmowania wspólnych decyzji dot. Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej i rozwiązywania istotnych dla tego terenu problemów dla dobra lokalnych wspólnot społecznych. List intencyjny stanowił dokument niezbędny do złożenia wniosku aplikacyjnego w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego będącego Operatorem Programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014.
Do konkursu mogły aplikować projekty realizowane w partnerstwie przez jednostki samorządu terytorialnego albo partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego lub organizacji przedsiębiorców.

Projekt dofinansowany jest w 85%, wkład własny Gminy Włoszakowice i partnerów wynosi 15%. Udział poszczególnych partnerów we wkładzie własnym uzależniony został od liczby mieszkańców.
Harmonogram projektu obejmuje przeszło 2 lata od stycznia 2014 do lutego 2016 r.
W ramach projektu przewidywane jest przygotowanie następujących opracowań dla obszaru funkcjonalnego partnerstwa:

1. Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
2. Strategii rozwoju gospodarczego z planem rozwoju stref inwestycyjnych i pozyskiwania inwestorów
3. Studium rozwoju zrównoważonego transportu
4. Strategia rewitalizacji
5. Planu Rozwoju Partnerstwa
6. Dokumentów planistycznych i technicznych, wynikających z dokumentów strategicznych

14 października 2013 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opublikowało informacje o rozstrzygnięciu konkursu. Projekt „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” uzyskał 92,75 na 110 możliwych punktów i znalazł się na 7 miejscu listy zawierającej 15 projektów, które otrzymały status dofinansowany.
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2013-10-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-10-25
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06