OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Biuro Obsługi Organów Gminy

E-mail: miroslawa.poloszyk.mis@wloszakowice.pl
Telefon: 5252974

Biuro dzieli się na stanowiska: ds. Obsługi Administracyjnej i Organizacyjnej Organów Gminy; ds. Obsługi Prawnej Urzędu oraz Jednostek Organizacyjnych Gminy i Urzędu; ds. Jednostek Pomocniczych Gminy i Wyborów.

Obsługa Administracyjna i Organizacyjna Organów Gminy
1. przygotowanie, we współpracy z właściwymi merytorycznie pracownikami Urzędu, materiałów dotyczących projektów uchwał Rady jej Komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów;
2. przygotowywanie, we współpracy z właściwymi merytorycznie pracownikami Urzędu, materiałów dotyczących projektów zarządzeń Wójta;
3. przekazywanie - za pośrednictwem Sekretariatu - korespondencji do i od Rady, jej Komisji oraz poszczególnych radnych;
4. przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej Komisji;
5. zapewnienie warunków do przeprowadzenia sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań Rady, jej Komisji i Wójta;
6. protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań;
7. prowadzenie rejestru uchwał i innych postanowień Rady i jej Komisji;
8. prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta;
9. prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych;
10. organizowanie szkoleń radnych,
11.prowadzenie biuletynu informacji publicznej (BIP) dla Urzędu,
12.prowadzenie w formie elektronicznej zbioru ekspertyz i opinii prawnych oraz przekazywanie tych ekspertyz i opinii odpowiednim pracownikom Urzędu oraz kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych,
13.prowadzenie rejestru uchulonych decyzji i zarządzeń Wójta oraz uchwał Rady.

Stanowisko ds. Obsługi Prawnej Urzędu oraz Jednostek Organizacyjnych Gminy i Urzędu
1.opiniowanie pod względem zgodności z obowiązującym prawem projektów: uchwał Rady, jej Komisji, zarządzeń i decyzji administracyjnych wydawanych przez Wójta oraz decyzji administracyjnych wydawanych z upoważnienia Wójta, umów których stroną jest Gmina lub jej jednostka organizacyjna albo jednostka organizacyjna Urzędu;
2.ogłaszanie aktów prawa miejscowego,
3.prowadzenie szkoleń dla pracowników Gminy z zakresu interpretacji obowiązującego prawa;
4.sprawowanie kontroli przestrzegania obowiązującego prawa przez pracowników Gminy;
5.prowadzenie przed sądami spraw dotyczących Gminy, jednostek organizacyjnych Gminy i Urzędu;
6. przygotowywanie na polecenie Wójta, Sekretarza, Skarbnika obowiązującej wykładni prawnej w zakresie prawa polskiego jak i Unii Europejskiej;
7. prowadzenie zbioru aktów prawnych (Dzienników Ustaw, Dzienników Urzędowych, Monitorów Polskich).

Stanowisko ds. Jednostek Pomocniczych Gminy i Wyborów
1. prowadzenie wszystkich spraw dotyczących jednostek pomocniczych Gminy;
2. utrzymywanie kontaktów z innymi samorządami z kraju i zagranicy a w tym prowadzenie korespondencji, zapewnienie obsługi spotkań i wyjazdów;
3. udział w organizacji referendów i wyborów do samorządów, do Parlamentu i na Prezydenta RP, organizowanie wyborów w jednostkach pomocniczych Gminy.

Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-06-04
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06