OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Zawiadomienie XXX Sesja Rady Gminy Włoszakowice


Włoszakowice, 2013-11-29 Radni Gminy Włoszakowice Zawiadamiam, że XXX Sesja Rady Gminy Włoszakowice odbędzie się 6 grudnia 2013 r. o godz. 10.00 w sali widowiskowej we Włoszakowicach. Proponowany porządek sesji: 1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym. 2. Informacja o pracy komisji. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Interpelacje radnych. 5. Uchwalenie Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Włoszakowice dla spółek wodnych. 6. Podjęcie uchwały w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz warunków jej udzielania. 7. Uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej w miejscowości Dominice. 8. Uchwalenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice. 9. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farmy elektrowni wiatrowych: 1) Bukówiec Górny I 2) Bukówiec Górny II 3) Bukówiec Górny III 4) Bukówiec Górny IV - w obrębie geodezyjnym Bukówiec Górny. 10. Zmiana budżetu Gminy na 2013 r. 11. Sprawy bieżące. 12. Wolne głosy i wnioski. 13. Zakończenie. Przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice Irena Przezbór Do wiadomości – sołtysi.

Pliki do pobrania:

Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2013-11-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-29
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06