OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. 2013, poz. 1399)
Opis procedury: Należy złożyć wypełnioną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sporządzoną według ustalonego wzoru
Wymagane dokumenty: brak
Formularze, wnioski: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opłaty: brak
Termin załatwienia sprawy: brak
Tryb odwoławczy: brak
Uwagi: Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/160/2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 19 listopada 2012 r.

Pliki do pobrania:

Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2014-03-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-03-18
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06