OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

KADENCJA 2010-2014 Uchwała Nr XXXIII/277/2014 w sprawie zmian w Statucie Gminy Włoszakowice


(uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego poz. 2657 z dnia 23 kwietnia 2014 r.)

Uchwała Nr XXXIII/ 277 /2014
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 31 marca 2014 r.w sprawie zmian w Statucie Gminy Włoszakowice
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) i § 43 ust. 2 uchwały Nr XVI/133/2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie statutu Gminy (Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 133, poz. 2723) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:§ 1

Zmienia się § 111 Uchwały Nr XVI/133/2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie statutu Gminy (Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 133, poz. 2723) poprzez nadanie mu nowego brzmienia:
„ § 111
1. Protokoły z posiedzeń Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegają udostępnieniu po ich sporządzeniu.
2. Termin sporządzenia protokołów z posiedzenia Rady winien uwzględniać zapisy § 34 pkt 1 Statutu.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2014-04-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-04-23
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2014-04-02 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06