OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Wyjaśnienia dotyczące funduszu sołeckiego

Wyjaśnienia dotyczące funduszu sołeckiegoW 2009 r. Rada Gminy Włoszakowice po raz pierwszy stanęła przed podjęciem decyzji w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy na rok 2010 środków stanowiacych fundusz sołecki.
Pracownicy Referetu Finansowego Urzędu przeprowadzili na tą okoliczność kalkulację zasadności podjęcia uchwały - załącznik Nr 1.
Według wyliczeń na fundusz sołecki należałoby wyodrębnić w budżecie kwotę 157.353,50 złotych, z czego Gmina mogłaby liczyć na zwrot z budżetu państwa wydatków poniesionych w 2010 r. w wysokości 10, 20 lub 30 %, w zależności od proporcji kwoty bazowej gminy i kwoty bazowej kraju. Po ogłoszeniu kwoty bazowej kraju na rok 2010 ustalono, że Gmina Włoszakowice znalazłaby się w środkowym pułapie i mogłaby otrzymać dofinansowanie w wysokości do 20 % wyodrębnionych środków i byłaby to kwota 31.470,70 złotych, co w rozbiciu na poszczególne sołectwa przedstawia załącznik nr 2.
Po przedstawieniu powyższego Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki. Biorąc pod uwagę wysokość zwracanych z budżetu państwa środków nie tworzono funduszu sołeckiego również w latach 2011 – 2014.
Przed podjęciem uchwały w przedmiotowej sprawie na rok 2015 ( luty br. ) ponownie w oparciu o posiadane dane dokonano wyliczeń na rok 2014 ( załącznik nr 3 ) i podjęto podobną uchwałę dotyczącą roku 2015.
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku, która wprowadziła w szczególności zwiększenie kwoty zwrotu na 20, 30 i 40 % wydatkowanych w ramach funduszu sołeckiego środków, dokonano kolejnej kalkulacji – załącznik nr 4.
Wyniki kalkulacji, a w szczególności: rozdrobnienie środków na poszczególne sołectwa, niemożność realizacji części zadań z tych środków, niemożność zmiany ustalonego pierwotnie zadania w trakcie roku budżetowego, procent zwrotu, zwiększenie zatrudnienia Urzędu przemawiają za przeznaczeniem równowartości środków na realizację zadań ze środków zewnętrznych, które dają możliwość dofinansowania w wysokości 50%-85%.
W ocenie osób sporządzających niniejszą informację, takie rozdrobnienie środków nie sprzyja ich racjonalnemu wydatkowaniu.


Skarbnik Gminy
(-) Maria RolkaWłoszakowice, 16 kwiecień 2014 rok


Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2014-04-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-04-25
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06