OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Zawiadomienie XXXV Sesja Rady Gminy Włoszakowice


Radni Gminy WłoszakowiceZawiadamiam, że XXXV Sesja Rady Gminy Włoszakowice odbędzie się dnia 23 czerwca 2014 r. godz. 12.00 w sali widowiskowej we Włoszakowicach.

Proponowany porządek sesji:
1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja o pracy komisji Rady Gminy.
4. Interpelacje radnych.
5. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za rok 2013.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach w drodze zamiany.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Dominicach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybie ich pobierania.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/91/2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2011 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Włoszakowice.
14. Załatwienie wniosków skierowanych do Rady Gminy Włoszakowice.
15. Podjęcie uchwał w sprawie podjęcia działań zmierzających do nawiązania współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Zakończenie.


Przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice
(-) Irena Przezbór
Do wiadomości: Sołtysi

Pliki do pobrania:

Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2014-06-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-06-06
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06