OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Zawiadomienie XI Sesja Rady Gminy Włoszakowice


Włoszakowice, 2015-12-21


Z A W I A D O M I E N I E


Zawiadamiam, że XI Sesja Rady Gminy Włoszakowice odbędzie się dnia 30 grudnia 2015 r. o godz. 10.00 w sali widowiskowej we Włoszakowicach.

Proponowany porządek sesji:
1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
2. Informacja o pracy komisji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Zapoznanie się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej: o projekcie uchwały budżetowej Gminy Włoszakowice na 2016 r.; o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2025; o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Włoszakowice.
5.Uchwalenie budżetu Gminy Włoszakowice na 2016 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2016-2025.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie-Letnisku w drodze zamiany;
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie-Letnisku i oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat udziału w nieruchomości gruntowej;
- wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat lub czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umów dzierżawy;
- nabycie nieruchomości gruntowych położonych w Boszkowie – Letnisku (2 uchwały).
7. Nadanie nazwy ulic drogom w miejscowościach: Włoszakowice, Bukówiec Górny, Krzycko Wielkie i Jezierzyce Kościelne.
8. Podjęcie uchwał w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji stosowanych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym.
9. Zmiana uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłaty targowej i miejscowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Włoszakowice instrumentem płatniczym.
12. Zmiana budżetu gminy na 2015 r.
13. Interpelacje. Wolne głosy i wnioski.
14. Zakończenie.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

(-)Irena Przezbór
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2015-12-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-12-23
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06