OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Biuro Księgowości Budżetowej

E-mail: monika.lawecka@wloszakowice.pl, aurelia.lucerek@wloszakowice.pl
Telefon: 5252987

Biuro Księgowości Budżetowej wchodzi w skład Referatu Finansowego. Biuro dzieli się na stanowiska: ds. Księgowości Budżetowej oraz ds. Zatrudnienia i Płac:

Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej
1)przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta,
2)udzielanie pomocy Wójtowi w wykonywaniu budżetu Gminy,
3)zapewnianie obsługi finansowo - księgowej Urzędu,
4)uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,
5)przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,
6)sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych Gminy oraz podmiotów którym udzielono dotacji celowej,
7)prowadzenie ewidencji oraz dokonywanie umorzeń środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
8)prowadzenie ksiąg rachunkowych,
9)rozliczanie inwentaryzacji,
10)dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,
11)przygotowywanie sprawozdań finansowych.

Stanowisko ds. Zatrudnienia i Płac
1)przygotowywanie listy płac dla pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy, których obsługę finansowo - księgową prowadzi Urząd,
2)rozliczanie podatku dochodowego, składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
3)przygotowywanie dokumentów potwierdzających uzyskiwane wynagrodzenie dla potrzeb emerytalno- rentowych,
4)wydawanie zaświadczeń o zarobkach pracowników,
5)przygotowywanie obowiązującej sprawozdawczości.

Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-06-04
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06