OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Uchwała Nr XIV/121/2016 w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla organu wykonawczego jednostki pomocniczej

Numer uchwały: 121
Numer sesji: XIV
Rok: 2016

UCHWAŁA Nr XIV/122/2016
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla organu wykonawczego jednostki pomocniczej

Na podstawie art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1
Ustala się miesięczną dietę dla organów wykonawczych jednostek pomocniczych w następującej wysokości:
1) Boguszyn - 300 zł
2) Boszkowo - 300 zł
3) Bukówiec Górny - 400 zł
4) Charbielin - 300 zł
5) Dłużyna - 300 zł
6) Dominice - 300 zł
7) Grotniki - 300 zł
8) Krzycko Wielkie - 300 zł
9) Jezierzyce Kościelne - 300 zł
10) Sądzia - 300 zł
11) Skarżyń - 300 zł
12) Zbarzewo - 300 zł

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 3
Traci moc Uchwała Nr XV/118/2008 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla organu wykonawczego jednostki pomocniczej – sołtysa zmieniona:
1) Uchwałą Nr XVII/125/2008 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/118/2008 dotyczącej ustalenia zasad i wysokości diet dla organu wykonawczego jednostki pomocniczej – sołtysa;
2) Uchwałą Nr XVIII/133/2008 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 5 września 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/118/2008 dotyczącej ustalenia zasad i wysokości diet dla organu wykonawczego jednostki pomocniczej – sołtysa;
3) Uchwałą Nr XXIII/171/2009 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/118/2008 dotyczącej ustalenia zasad i wysokości diet dla organu wykonawczego jednostki pomocniczej – sołtysa;
4) Uchwałą Nr XXVI/189/2009 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/118/2008 dotyczącej ustalenia zasad i wysokości diet dla organu wykonawczego jednostki pomocniczej – sołtysa;
5) Uchwałą Nr XXVII/198/2009 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 23 października 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/118/2008 dotyczącej ustalenia zasad i wysokości diet dla organu wykonawczego jednostki pomocniczej – sołtysa;
6) Uchwałą Nr VII/44/2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/118/2008 dotyczącej ustalenia zasad i wysokości diet dla organu wykonawczego jednostki pomocniczej – sołtysa;
7) Uchwałą Nr XXVI/210/2013 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/118/2008 Rady Gminy Włoszakowice.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2016-04-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-04-05
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06