OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Zmiana opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Włoszakowice


UCHWAŁA Nr XXV/232 /2017
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 29 marca 2017 roku


w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Włoszakowice oraz zmiany opisu siedziby komisji wyborczej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 12 § 2, § 3, §11 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U.z 2017 r. poz. 15) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:


§ 1. Na wniosek Wójta Gminy Włoszakowice dokonuje się:
1) zmiany opisu granicy obwodu głosowania Nr 1 utworzonego na terenie Gminy Włoszakowice Uchwałą Nr XIX/143/2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Włoszakowice na obwody głosowania, poprzez dopisanie nowopowstałych ulic: ul. Działkowa, ul. Osiedle Zatorze, ul. Poprzeczna, ul. Wiosenna i ul. Zielona.
2) zmiany opisu siedziby obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania Nr 3 w Jezierzycach Kościelnych poprzez dopisanie w adresie nazwy ulicy „ul. Szkolna 25”.


§ 2. Wykaz stałych obwodów głosowania z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także w Biuletynie Informacji Publicznej.


§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Lesznie.


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Aniela PoloszykU z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XXV/232/2017
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 29 marca 2017 r.


Uchwałą Nr XIX/143/2012 z dnia 25 października 2012 r. Rada Gminy Włoszakowice dokonała podziału Gminy Włoszakowice na 6 stałych obwodów głosowania, określając ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.
W związku z powstaniem nowych ulic i wprowadzeniem przez Radę Gminy ich nazewnictwa zachodzi konieczność dokonania zmiany opisu granic obwodu głosowania polegającego na dopisaniu tychże ulic.
Ponadto w związku z wprowadzeniem nazewnictwa ulic w miejscowości Jezierzyce Kościelne dokonuje się zmiany opisu siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Jezierzycach Kościelnych poprzez oznaczenie siedziby komisji nazwą ulicy.
Przedmiotowa zmiana ma charakter porządkowy i nie powoduje zmian granic obwodów głosowania.Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2016-04-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-04-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2016-04-05 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06