OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Przyjęcie ucznia do gimnazjum
REKRUTACJA DO GIMNAZJUM

I. Podstawa prawna.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004r. (Dz. U. Nr 26, poz. 232) w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

Decyzja Nr 173/2006 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie przyjmowania do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz dotychczasowych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2007/2008

Przyjęcie do gimnazjum odbywa się:
a) z urzędu - dzieci (absolwenci SP) zamieszkałe w danego gimnazjum,
b) na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych - dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami

Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji poprzez nałożenie grzywny na rodziców lub opiekunów prawnych (art. 15 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji)

II. Wymagane dokumenty.

(w przypadku, gdy dziecko mieszka poza obwodem szkoły)

- podanie o przyjęcie do gimnazjum na wzorze przygotowanym przez sekretariat szkoły podstawowej wypełnione przez rodziców,
- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
- zaświadczenie o wynikach egzaminu po szkole podstawowej
- 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane czytelnie na odwrocie)

III. Termin załatwienia sprawy.

podania i zdjęcia -do 18 maja 2007r., pozostałe dokumenty (świadectwo, zaświadczenie) do końca czerwca danego roku

IV. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy.

dyrektor, sekretarz szkoły

Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2004-02-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2006-01-25
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06