OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Wydanie duplikatu karty rowerowej lub motorowerowej
WYDANIE DUPLIKATU KARTY ROWEROWEJ LUB MOTOROWEROWEJ

I. Podstawa prawna.
Rozporządzenie MENiS z dnia 14 marca 2005r. (Dz. U. Nr 58 ,poz. 504 z 2005r.) w sprawie wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad płatności
za wykonywanie tych czynności.

1. W przypadku utraty oryginału karty rowerowej lub motorowerowej uczeń zgłasza ten fakt w sekretariacie szkoły prosząc o wydanie duplikatu karty.

2. Za wydanie duplikatu pobiera się opłatę. Zgodnie z przepisami o opłacie skarbowej - jest to kwota ustalona dla poświadczenia własnoręczności podpisu - 9 zł. Pieniądze należy wpłacić na wskazane przez dyrektora konto szkoły.
W przypadku Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach jest to konto w BS Włoszakowice o numerze: 48 8661 0009 0000 2277 2000 0003

II. Wymagane dokumenty.

- aktualne zdjęcie (30 x 42mm)
- dane ucznia (data urodzenia i adres zamieszkania)
- bankowy dowód wpłaty

III. Termin załatwienia sprawy.

niezwłocznie

IV. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy.

dyrektor, sekretarz szkoły

Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2005-03-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2006-01-25
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06