OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Wydanie duplikatu świadectwa
WYDANIE DUPLIKATU ŚWIADECTWA

I. Podstawa prawna.

Rozporządzenie MENiS z dnia 14 marca 2005r. (Dz. U. Nr 58, poz. 504 z 2005r.) w sprawie wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad płatności za wykonywanie tych czynności.

1. W przypadku utraty oryginału świadectwa uczeń lub absolwent może wystąpić do szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa.

2. Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę. Zgodnie z przepisami o opłacie skarbowej dla legalizacji dokumentu jest to kwota 26 zł. Pieniądze należy wpłacić na wskazane przez dyrektora konto szkoły. W przypadku Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach jest to konto w BS Włoszakowice o numerze: 48 8661 0009 0000 2277 2000 0003

II. Wymagane dokumenty.

- pisemny wniosek o wydanie duplikatu świadectwa zawierający dane ucznia lub absolwenta (data urodzenia i adres zamieszkania, rok ukończenia szkoły)
- bankowy dowód wpłaty

III. Termin załatwienia sprawy.

w ciągu 14 dni

IV. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy.

sekretarz szkoły

Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2005-03-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2006-01-25
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06