OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Zarządzenie Nr 15/2017 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zawartych w budżecie Gminy Włoszakowice na rok 2017.

Numer dokumentu: 15
Rok: 2017

ZARZĄDZENIE Nr 15/2017
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 lutego 2017 roku

w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zawartych w budżecie Gminy Włoszakowice na rok 2017.Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, pozycja 1870 ze zmianami ) zarządzam co następuje:

§ 1

1. Uaktualnia się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, występujących w budżecie Gminy Włoszakowice, przyjętym Uchwałą Nr XXII/183/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok .
2. Ogólna kwota po zmianie:
1) dotacji wynosi 11.660.444,00 złote,
2) wydatkowania dotacji również wynosi 11.660.444,00 złote,
3) wypracowanych dochodów budżetu państwa wynosi 49.500,00 złotych.
3. Aktualny plan finansowy stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2017.
Wójt Gminy
mgr Stanisław Waligóra

Uzasadnienie:
W planie finansowym uwzględniono wielkości kwot dotacji na zadania zlecone zgodne z danymi otrzymanymi od Wojewody Wielkopolskiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego. Dane zawarte w planie finansowym są zgodne z danymi zawartymi w uchwale Nr XXII/183/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na rok 2017 oraz zmianami do budżetu wprowadzonymi w okresie do 28 lutego 2017 roku.

Pliki do pobrania:

Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2017-03-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-03-03
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06