OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Zarządzenie Nr 33/2017 w sprawie wydzierżawienia składników majątkowych Gminy Włoszakowice w trybie bezprzetargowym.

Numer dokumentu: 33
Rok: 2017

ZARZĄDZENIE Nr 33/2017
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 10.05.2017r.

w sprawie wydzierżawienia składników majątkowych Gminy Włoszakowice w trybie bezprzetargowym.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ), art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) – zarządzam co następuje:

§ 1

Wyrażam zgodę na wydzierżawienie składników majątkowych Gminy Włoszakowice, na okres do dnia 31 grudnia 2019r. Gminnemu Zakładowi Komunalnymi Sp. z o.o. we Włoszakowicach, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz nieruchomości, o których mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice przy ul. Kurpińskiego 29 oraz na stronie internetowej gminy, na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu należy podać do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń sołectwa Jezierzyce Kościelne, w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam podinsp. M. Mrozińskiemu.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt
(-) Stanisław Waligóra

Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2017-05-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-05-10
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06