OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Zmiana opisu siedzib obwodowych komisji wyborczych


(uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2017 r. poz.6561 z dnia 12.10.2017 r.)

UCHWAŁA Nr XXXI/285 /2017
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 września 2017 roku

w sprawie zmiany zmiany opisu siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 12 § 2, § 3, §11 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U.z 2017 r. poz. 15) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:


§ 1. Na wniosek Wójta Gminy Włoszakowice dokonuje się zmiany opisu siedzib obwodowych komisji wyborczych Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 ustalonych na terenie Gminy Włoszakowice Uchwałą Nr XIX/143/2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Włoszakowice na obwody głosowania w następujący sposób:
1) w obwodzie głosowania Nr 2 w Dłużynie poprzez zmianę nazwy szkoły na „Szkoła Podstawowa” i dopisanie w adresie nazwy ulicy „ul. Szkolna 1”;
2) w obwodzie głosowania Nr 3 w Jezierzycach Kościelnych poprzez zmianę nazwy szkoły na „Szkoła Podstawowa”;
3) w obwodzie głosowania Nr 4 w Bukówcu Górnym poprzez zmianę nazwy szkoły na „Szkoła Podstawowa”;
4) w obwodzie głosowania Nr 5 w Krzycku Wielkim poprzez zmianę nazwy szkoły na „Szkoła Podstawowa”.


§ 2. Wykaz stałych obwodów głosowania z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także w Biuletynie Informacji Publicznej.


§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Lesznie.


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena PrzezbórU z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XXXI/ 285 /2017
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 28 września 2017 r.


Uchwałą Nr XIX/143/2012 z dnia 25 października 2012 r. Rada Gminy Włoszakowice dokonała podziału Gminy Włoszakowice na 6 stałych obwodów głosowania, określając ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.
W związku z zlokalizowaniem w szkołach siedzib obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 i wejściem w życie reformy oświatowej m.in. zachodzi konieczność dokonania zmiany opisu siedzib obwodowych komisji wyborczych z „Zespołu Szkół” na „Szkołę Podstawową”.
Ponadto w związku z wprowadzeniem nazewnictwa ulic w miejscowości Dłużyna dokonuje się zmiany adresu siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Dłużynie poprzez oznaczenie siedziby komisji nazwą ulicy tj. ul. Szkolna 1.
Przedmiotowa zmiana ma charakter porządkowy i nie powoduje zmian granic obwodów głosowania.


Pliki do pobrania:

Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2017-10-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-10-12
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2017-10-10 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06